vtbkultuur Vrienden van de Beiaard Mol

Vrienden van de Beiaard Mol

Beste Beiaardvriend

Het Covid19-virus beïnvloedt over gans de wereld nog steeds het dagelijks leven. Ook in ons land hebben de voorbije coronagolven een zware tol geëist!

Maar de beiaard bekleedt in het sociale en culturele leven een unieke en bijzondere plaats. Zo kan de beiaardier ook in moeilijke tijden met zijn klokkenklanken vanuit de toren enige verstrooiing en soelaas bieden. In Mol hebben wij - het Beiaardcomité en de Vrienden van de beiaard - getracht dit gedurende het voorbije jaar te realiseren. 

Naast de vele schitterende zomerconcerten, waarvan we geen enkel diende te annuleren, brachten we in 2020 regelmatig via streaming op zaterdagnamiddag de beiaardmuziek tot in de woonkamer. Het verheugt ons uiteraard hierop vele positieve reacties te mogen ontvangen. 

Ook voor 2021 zijn we klaar om bij “70 jaar Beiaard” je weer een fantastisch feestprogramma aan te bieden. Bovendien hebben we naast Facebook geïnvesteerd in een klank- en beeld-installatie waarmede we de uitstraling van ons prachtig instrument nog willen verhogen. Hiervoor zijn we de verschillende steunorganisaties en het gemeentebestuur zeer dankbaar. Anderzijds willen we ook dit jaar onze trouwe luisteraars blijven verbinden in onze vriendenkring. Details over de uitgebreide concertprogramma’s en de jaarlijkse uitstap naar Peer, Weert en Roermond kan je later lezen in de beiaardbrochure die je tijdig zal ontvangen. 

Je zal binnenkort ook meer informatie vinden via http://www.gemeentemol.be/thema/1538/beiaard

Wij hopen dat je dit jaar (opnieuw) aansluit bij onze vriendenkring en misschien een aantal nieuwe leden met je meebrengt. Vanaf 2021 wordt ons lidmaatschap € 40 per gezin en geeft dit nu ook - naast onze eigen gebruikelijke voordelen - enkele extra voordelen als lid van vtbKultuur (zie https://www.vtbkultuur.be/word-lid). Individuele leden betalen € 25 met dezelfde voordelen.
Via de bijdrage op het nummer BE49 8538 7382 8471 t.n.v. Vrienden van de Beiaard - Mol, wordt voor jou uiteraard ook -naast het programmaboekje - een voorbehouden zitje in de luister-plaats van de Kunstacademie (Markt 28) voorzien. Nadien kan je bij een aangeboden drankje napraten over het concert.
De mogelijkheid tot betalende deelname aan onze jaarlijkse reis behoort inherent bij het lidmaatschap. 

Wij hopen je tijdens het komende concertseizoen meermaals te mogen ontmoeten.

Herman Valgaeren
voorzitter Vrienden van de beiaard Mol

<
>
x