vtbkultuur Turnhout

Turnhout

Tweeluik bezoek OPZ deel 2 Rekem

In het kader van jaarthema BUREN organiseert vtbKultuur regio Kempen 2 bezoeken aan openbare psychiatrische centra.

Geel is het eerste luik dat op 12 september is gepland.

 

zie ook nieuwsrubriek.

Datum: 29/09/2020
Uur: 08:30
Plaats: Rekem en Oud Rekem
Plaats van bijeenkomst: Opstapplaats autocar wordt nog bepaald
Prijs leden: nog te bepalen
Prijs niet-leden: nog te bepalen
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Groepsbezoek

OPZC Rekem is bij ons minder gekend en tijdens het bezoek zullen we ons dan ook een beter beeld kunnen vormen en zo ook te werken aan het doorbreken van het taboe rond psychiatrie. Als we kijken naar de historie van de centrum gaan we ook terug naar de vroege 19de eeuw: Op 10 augustus 1809 noemt Napoleon in een keizerlijk besluit het kasteel van Reckheim als nieuwe vestigingsplaats voor de bedelaarskolonie van het Departement van de Nedermaas. Zo’n kolonie ving mensen op die op straat leefden, zonder middelen van bestaan. https://www.opzcrekem.be/home/over-opzc-rekem/historiek

Vanaf 1920 sprak men van een rijkskranzinigengesticht. Het gesticht diende voor wat heette minder zware gevallen. Je kon hier als inwoner van Rekem terecht voor goedkope werkkrachten om klussen te doen, en omgekeerd werkten veel inwoners in de instelling.

Enkele jaren geleden is er over deze periode een uitzending geweest “publiek geheim Oud Rekem” https://www.youtube.com/watch?v=JDqqqF4A1ZE

Buiten het verleden van beide zorgcentra zullen we natuurlijk een beeld kunnen vormen over de huidige psychiatrie en de werking van het zorgcentrum.

Tijdens de dag in Rekem combineren we dit ook met een bezoek aan Oud Rekem enkele jaren geleden verkozen tot mooiste dorp van Vlaanderen en voorzien we een gemeenschappalijke lunch in de omgeving. 

<
>
x