vtbkultuur Turnhout

Turnhout

Inspirerend Barok

Een lezing van Tamara Ingels

Datum: 26/04/2018
Uur: 20:00
Deuren open: 19:45
Plaats: CC De Werft
Adres: Werft 32, 2440 Geel
Prijs leden: 5
Prijs niet-leden: 7
Thema: Beeldende kunst
Type: Evenement

2018 is een Barok jaar waarin gezocht wordt naar de inspiratiebronnen van de Barok.

Tijdens deze lezing vormen we ons een beeld van wat Barok is en zoeken we de aanknopingspunten om deze levendige stijl te verkennen.

We gaan in op enkele grote namen van Barok bij ons en verder weg. (Denk aan Rubens en Bernini)

en bekijken we parels uit de schilder-, beeldhouwkunst en de architectuur

zodat we ons kunnen verdiepen in de inhoud, grandeur en de ideeën van de barokke stijlperiode.

 

In de vroege achttiende eeuw sloeg de term 'barok' op de exuberantie van een ruwe, onregelmatig gevormde parel. Vanaf dan ging men er de ideologische beeldtaal mee omschrijven, waarvan het vorstelijk absolutisme, de kerkelijke contrareformatie en het burgerlijk moralisme zich in de zeventiende eeuw bedienden. Deze beeldtaal vinden we terug in de schilder- en beeldhouwkunst, in de architectuur, in muziek en literatuur. Een sterk doorgedreven illusionisme, plechtstatigheid en weelderigheid moeten de toeschouwer van een inhoudelijke boodschap overtuigen. De barok wint aan overtuigingskracht door zich af te zetten tegen het rationalisme van de renaissance. Het uitbeelden van emoties is niet langer een taboe: het realisme doet zijn intrede en zal een tegengewicht bieden voor de traditionele verheven kunsttheorie.

De term 'barok' dekt verschillende ladingen en zorgt soms voor verwarring, maar is vandaag stevig ingeburgerd. Tamara Ingels  zal het ons trachten duidelijk te maken.

<
>
x