vtbkultuur Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

STILTEPAD HINGENE

Wandeling van 6 km langs het Siltepad Hingene

Datum: 18/11/2018 tot 01/01/1970
Uur: 13:30
Plaats: Modecoupon
Adres: Heidestraat 92, 9100 Sint-Niklaas
Prijs leden: 1
Prijs niet-leden: 1
Thema: Natuur
Type: Wandeling of fietstocht

We volgen de Notelaardreef en trekken daarna de polder in. De kleiige bodem is zeer nat en grotendeels beplant met populieren. De natuurlijke begroeiing bestaat uit elzenbroekbos. Daarna stappen we op de 8 m hoge Scheldedijk uit 1982. De kant van de rivier met slikken en schorren ondervindt de invloed van de getijden en de combinatie van zoet water met de getijdenwerking zorgt voor een unieke biotoop. We passeren de kil, een oude aanlegplaats en nu een verzamelplaats voor allerlei vogels. Vanaf restaurant Groenendijk dalen we terug af naar de polder en komen we rechts van de kasseiweg het Groene Wiel tegen, restant van een overstroming na een dijkdoorbraak. Zo bereiken we het gehucht Nattenhaasdonk, dat hoog genoeg lag om buiten de invloed van het water te blijven en evolueerde tot een klein dorp met kerk. Na 1825 werd deze woonkern grotendeels verlaten en werd de kerk afgebroken.

Praktisch: Vertrek aan Modecoupon, Heistraat 92 te 9100 Sint-Niklaas, om 13u30 stipt. Start van de wandeling om ong. 14 u aan de parking van het Gemeenschapshuis, E. Vleminckxstraat 73, Hingene (+/- 200 m voorbij zijkant van kasteel d'Ursel) .Carpooling is mogelijk mits een kleine bijdrage van € 3 aan de bestuurder. Er is geen drankgelegenheid onderweg.

Leiding: Marleen & Willy. Afstand: 6 km

<
>
x