vtbkultuur Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

DE FONDATIE VAN BOUDELO

Wij maken een wandeling door de Fondatie van Boudelo met cultuurhistorische uitleg gekoppeld aan natuur in de herfst, met bezoek aan de nieuwe uitkijktoren. Afstand ongeveer 5 km op goed begaanbare wegen.

Datum: 06/10/2019
Uur: 13:30
Plaats: SINT-NIKLAAS
Plaats van bijeenkomst: MODECOUPON
Prijs leden: 1
Prijs niet-leden: 1
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Natuur
Type: Wandeling of fietstocht

De benaming 'Fondatie van Boudelo' kent zijn oorsprong ongeveer 800 jaar geleden. Deze gronden hoorden immers bij de schenking toen de abdij van Boudelo werd gesticht. Ondertussen was wel de naam 'Fondatie' in gebruik gebleven, maar was het verband met die verdwenen abdij bijna onbekend geworden.

 

De Fondatie van Boudelo is een van de laatste grote open ruimtes, die relatief kleinschalig zijn gebleven en waar de natuurbehoudswaarden vanzelfsprekend hoog liggen. Vochtige ruimtes, hakhoutbossen, volgroeide gemengde loofbossen, hooilanden, een hoogstammige boomgaard, fraaie poelen, randsloten, veldwegels en het algemeen voorkomen van knotbomen bepalen er het uitzicht. Een tiental kunstmatige vijvers werd de afgelopen jaren via een éénmalige inrichting omgezet naar natuurlijke vijverbiotopen. Deze waterpartijen zijn momenteel een paradijs voor heel wat waterplanten, zoals gekroesd fonteinkruid, fijne waterranonkel en kikkerbeet. Ook libellen hebben het er naar hun zin, zo werden er meer dan 28 verschillende soorten waargenomen.

Onder andere houtsnip, buizerd, bosuil, zwarte specht, nachtegaal, sprinkhaanzanger en wespendief broeden in het gebied. Het grootste zoogdier dat er voorkomt is de sierlijke ree waarvan de populatie alsmaar uitbreidt. Daarnaast is de Fondatie één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar de boommarter zich voortplant.

Kortom, een uniek plekje natuur!

Wij maken een wandeling door de Fondatie van Boudelo met cultuurhistorische uitleg gekoppeld aan natuur in de herfst, met bezoek aan de nieuwe uitkijktoren. Afstand ongeveer 5 km op goed begaanbare wegen.

Leiding: natuurgids Koen Wauman.

 

Praktisch:

vertrek om 13.30 u aan Modecoupon, Heistraat 92 te 9100 Sint-Niklaas. Start van de wandeling: 14 u aan de ingang van de Liniedreef in de Weimanstraat in Klein-Sinaai. Carpool mogelijk mits € 2,5 voor de bestuurder.

<
>
x