vtbkultuur Sint-Denijs-Westrem

Sint-Denijs-Westrem

Lezing Villa Middelares UITGESTELD naar 18 juni 20

Uitgesteld wegens coronavirus. Zelfde lezing, zelfde plaats, nieuwe datum...

Datum: 18/06/2020
Uur: 19:30
Uur van samenkomst: 19:15
Plaats: Maaltebruggekasteel
Adres: Kortrijkse steenweg 1023, 9000 Gent
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Reportage of lezing

Zelfde lezing, zelfde plaats, andere datum! 

Een kasteel, een kapel, een ziekenhuis….

 

Vandaag toont de site van het AZ Maria Middelares een versnipperd beeld.  Een nieuw ziekenhuis staat achteraan op het terrein en het oude ziekenhuis met als kern het vroeg  20ste-eeuwse kasteel Hanus dreigde volledig te verdwijnen. Het besef dat dit waardevol erfgoed nog gerestaureerd en herbestemd kon worden heeft het tij doen keren. Het masterplan werd aangepast, met behoud van de laatste restanten van het buitengoed van de familie Hanus, de kapel en het klooster van de zusters cisterciënzers.

De eerste resultaten van de herbestemming van de hele site zijn vandaag duidelijk zichtbaar.

 

Mevrouw Sophie Derom, kunsthistorica bij de Dienst Monumentenzorg, heeft zich werkelijk vastgebeten in de geschiedenis van het kasteel, het klooster en de kapel en van de diverse bewoners. Sophie heeft jarenlange ervaring in kadaster- en archiefonderzoek en weet waar ze archiefstukken kan vinden waarvan soms de medewerkers van de archiefinstellingen zelf niet op de hoogte zijn. Die kennis, haar gedrevenheid en haar persoonlijke contacten maken van haar de uitgelezen persoon om ons mee te nemen in de bewogen historie van het voormalige kasteel Le Bois Dormant  en zijn bewoners.

 

Architect Patrick Lefebure, oprichter van het Architectenbureau Patrick Lefebure en daarna van Archipl Architecten is belast met de nieuwe invullingen van het kasteel en het terrein. Patrick Lefebure liep stage bij zijn vader architect Albert Lefebure, en werkte ook daar al mee aan grote projecten voor verzorgingstehuizen en psychiatrische instellingen.

Intussen heeft hij dertig jaar ervaring in  onder meer bouwen voor de psychiatrie, sociale woningbouw, herbestemming, collectieve huisvesting en restauratie. Zijn gebouwen tonen altijd uitgesproken respect voor de context van mens en omgeving.

In Gent en omgeving zijn de bekendste realisaties van Patrick en zijn team de site Dr. Guislain, de herbestemming van het Bisschoppelijk Seminarie, sociale lofts in  De Nieuwe Molens, het kantoor voor het Wit-Gele Kruis in Ledeberg en talrijke ontwerpen voor psychiatrische verzorgingstehuizen, zoals in Zelzate. Patrick werkt vaak samen met kunstenaars, onder wie Thierry De Cordier. U kent wellicht de Kapel van het Niets bij het Psychiatrisch Centrum Sint-Norbertus in Duffel. Het kunstwerk is van Thierry De Cordier, de kapel is van Patrick.

Volgens Patrick Lefebure heeft  elk gebouw zijn DNA. Elke verbouwing of herstructurering, elke toevoeging, verwijdering of vervanging mag niet louter een bouwfysisch doel hebben. Gebouwen moeten ‘muteren’, zonder mutaties is er geen evolutie mogelijk. Wat Patrick  daarmee bedoelt en hoe hij dit toepast op de site Maria Middelares, komt hij ons in het tweede deel van deze lezing toelichten.

 

Praktische informatie:

Plaats: Maaltebruggekasteel, Kortrijkse steenweg 1023, Gent, recht tegenover Maria Middelares

Wanneer:  op donderdag 18 juni 2020 (niet: 24 maart) om 19.30 uur

Deelnameprijs: € 5 pp, ter plaatse te betalen.

Inschrijven gewenst sint-denijs-westrem@vtbkultuur.be

We sluiten de avond af met een glaasje en een gezellige babbel...

 

 

 

 

<
>
x