vtbkultuur Sint-Denijs-Westrem

Sint-Denijs-Westrem

De Zeeuwse Rede

Webinar door prof. em. dr. John Everaert, ROC-reisleider. Van voorhavens voor Antwerpen tot zeehavens (ca. 1400-1800)

Datum: 11/03/2021
Uur: 14:30
Plaats: ROC
Adres: Kortrijkse steenweg 733, 9000 Gent
Prijs niet-leden: € 12
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Reportage of lezing

Webinar door prof. em. dr. John Everaert, ROC-reisleider

Pas op het einde van de 15de eeuw werd de Westerschelde - de “Hont” - de gebruikelijke toegang tot de haven van Antwerpen. Vóórdien was de Oosterschelde de belangrijkste vaarroute en daar profiteerden ook de aldaar gelegen voorhavens van:
Bergen-op-Zoom (eerst baronie daarna markizaat ) was met zijn twee jaarmarkten een trefplaats voor inheemse en vreemde kooplui.
Zierikzee bood als Hanzestad contacten met de handelswereld in de Noord- en Oostzee.
- Veere genoot van de monopolie-stapel voor Schotse wol.

Toen stormvloeden de vaargeul van de Westerschelde uitdiepten, gaf die voortaan rechtstreeks toegang tot de opkomende haven van Antwerpen.
- Vlissingen en Arnemuiden fungeerden als overslag-voorhavens en bloeiden op.

Met de Schelde-sluiting na 1585 en de zwaar-getakseerde doorvaart naar Antwerpen groeiden die vroegere voorhavens uit tot echte zeehavens.
Vlissingen kreeg een belangrijke scheepswerf en sommige reders-kooplui zoals Lampsins koloniseerden zelfs het Antillen-eiland Tobago.
- In het kader van de nieuwe V.O.C.(°1602) was de Zeeuwse Kamer uit Middelburg de belangrijkste na Amsterdam.
- Ontsproten uit de West-Indische Compagnie (°1621) dreef de “Middelburgse Commercie Compagnie” intens slavenhandel.

Al deze vroegere voorhavens hebben een rijk architecturaal patrimonium opgebouwd, waarrond heel wat cultureel-historische informatie bestaat.

Praktische informatie

  • Wanneer: Donderdag 11 maart 2021
  • Waar: ROC vzw - Kortrijksesteenweg 733, 9000 Gent
  • Aanvang: 14.30 uur
  • Inschrijven: gelieve te mailen naar secretariaat@rocvzw.be (met juiste vermelding van de naam van de deelnemer) en 12 EUR te storten op de rekening van ROC vzw BE39 4460 2458 7119 met vermelding "Webinar Zeeuwse Rede en naam van de deelnemer”. Opgelet: omwille van de verstrengde coronamaatregelen gaat de lezing NIET door in het ROC. De lezing gaat volledig door via ZOOM. Voor de webinar hoef je niets te installeren. Je krijgt ca. 1 uur voor de lezing een link doorgestuurd waarmee je de lezing kan volgen op jouw PC, laptop of tablet. 
  • Uitgesteld relais: deze webinar wordt ook opgenomen; alle ingeschrevenen ontvangen kort na de lezing een link waarmee ze deze terug in uitgesteld relais kunnen bekijken.

<
>
x