vtbkultuur Brussel Sint-Agatha-Berchem

Brussel Sint-Agatha-Berchem

De Toren van Babel

De toren van Babel van Bruegel beschrijft een zeer gekend bijbels verhaal, waar mensen een gigantische toren bouwen. God straft hun hoogmoed door hen te veroordelen verschillende talen te spreken, zodat ze mekaar niet meer kunnen verstaan. Vox Luminis en Arnaud Van De Cauter hebben hun concertprogramma gebouwd op dit picturaal meesterwerk.

Datum: 13/09/2019
Uur: 20:00
Plaats: Onze Lieve Vrouw Ter Kapellekerk
Adres: Kapellemarkt 10, 1000 Brussel
Thema: Muziek
Type: Podiumactiviteit - concert

ENSEMBLE VOX LUMINIS, onder de leiding van Lionel MEUNIER
Arnaud VAN DE CAUTER, orgel

Missa pape Marcelli de Palestrina (geboren in 1525 zoals Bruegel) & werken van Roland de Lassus, Antonio de Cabezon, Girolamo Diruta en Samuel Scheidt.

De toren van Babel van Bruegel beschrijft een zeer gekend bijbels verhaal, waar mensen een gigantische toren bouwen. God straft hun hoogmoed door hen te veroordelen verschillende talen te spreken, zodat ze mekaar niet meer kunnen verstaan. Vox Luminis en Arnaud Van De Cauter hebben hun concertprogramma gebouwd op dit picturaal meesterwerk. In een eerste deel legt het ensemble de klemtoon op de verwarring van het volk van Babel door de complexe polyfone werken van Palestrina en Lassus. Vervolgens de Missa Papae Marcelli van Palestrina die een oplossing biedt voor de Babelse verwarring, want deze mis  die getoonzet werd daags na het concilie van Trente wordt gekenmerkt door transparantie en eenvoud.

Tickets via Voce & Organo

Een uitzonderlijk jaar, een uitzonderlijk programma: 2019 is het jaar waar de 450ste verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel wordt gevierd, een hoofdfiguur van de Renaissance.

Pieter Bruegel de Oudere werd in 1525 geboren nabij de hedendaagse Hollandse stad Breda. Alhoewel tijdens zijn leven zijn bekendheid nooit deze van de grote Italiaanse meesters evenaarde, wordt hij heden beschouwd als een van de grootste meesters van de Vlaamse schilderkunst, met Van Eyck, Bosch en Rubens.

Over het leven van Bruegel weet men uiteindelijk niet zo veel. Hij leert schilderen in een Antwerps atelier en wordt in 1551 lid van de Sint-Lucasgilde,  een corporatie van schilders, beeldhouwers en drukkers. Hij ontmoet humanistische geleerden maar verkeert ook in boerenmiddens. Nadat hij etser was geweest en koopman van gravures, onderneemt hij een reis naar Italië en komt terug met vele tekeningen. Het is nochtans vrij laat dat hij begint te schilderen : zijn eerste schilderij dateert van 1553.

Bruegel heeft een ommekeer in het landschapschilderen teweeg gebracht en zijn scènes van het boerenleven maken hem beroemd. Hij bewerkt het landschap als een veelzijdige constructie, samengesteld uit verschillende vlakken die op wonderbare wijze zijn samengesteld met honderd verschillende kleine personnages vol leven.

De werken van Bruegel getuigen eveneens van een gewelddadige tijd: deze van de opstand tegen de Spanjaarden en de protestantse beeldenstorm. De grote schilderijen zoals ‘De val der Engelen ‘(1562) of ‘De triomf van de dood’ getuigen van een pessimistische visie van het menselijk bestaan.

Pieter Bruegel komt naar Brussel in 1562, hij was toen 37 jaar. Hij was pas gehuwd met de dochter van zijn eerste leermeester de schilder Pieter Coecke van Aalst, met dewelke hij verschillende zonen heeft die allen op hun beurt schilders werden. Hij zal zich huisvesten in een ruime woning in de buurt van de Kapellekerk hartje Marollen.

In de 16de eeuw is Brussel een artistiek centrum voor de nieuwe stadsadel  die hem sterk hebben beïnvloed aangezien twee derden van zijn schilderijen in Brussel werden geschilderd. Hij sterft in 1569 en wordt begraven in de O.L.V. ter Kapellekerk van Brussel.

Dit jaar is het de verjaardag van de dood van Bruegel en dus is het de gelegenheid het artistieke hart van Brussel te verkennen. Vooral de muziek van zijn tijd aan de hand van drie buiten gewone concerten die Voce et Organo aan het publiek voorstelt op 13 en 28 september, alsook op 3 oktober 2019 ter vervanging van het traditioneel Zomerfestival van Voce et Organo.

<
>
x