vtbkultuur Brussel Sint-Agatha-Berchem

Brussel Sint-Agatha-Berchem

Bruegel schalkse humanist, een muzikaal tafereel

Dit concert-spektakel nodigt u uit voor een projectie van de meest betekenisvolle schilderijen van de schilder van de ”dagelijkse realiteit” , die ook een aanblik geeft van de 16de eeuwse cultuur in Vlaanderen en Brabant : Volksdansen, populaire melodieën, Souterliedekens en guitige en smachtende liederen in de kerk waar de meester trouwde en werd begraven.

Datum: 03/10/2019
Uur: 20:00
Plaats: Onze Lieve Vrouw Ter Kapellekerk
Adres: Kapellemarkt 10, 1000 Brussel
Thema: Muziek
Type: Podiumactiviteit - concert

ENSEMBLE LES SONADORI, onder de leiding van Alain GERVREAU

Ensemble met 6 Renaissanceviolen van bas tot falsetto

Uitgenodigd:

Pascale BOQUET, luit

Kerlijne VAN NEVEL, mezzo-sopraan

Fabien MOULAERT, orgel

Dit concert-spektakel nodigt u uit voor een projectie van de meest betekenisvolle schilderijen van de schilder van de ”dagelijkse realiteit” , die ook een aanblik geeft van de 16de eeuwse cultuur in Vlaanderen en Brabant : Volksdansen, populaire melodieën, Souterliedekens en guitige en smachtende liederen in de kerk waar de meester trouwde en werd begraven.

Werken van Clemens non Papa, Lupus Episcopius, Gerardus Turnhout, Mattheus Pipelare, Johannes Ghiselin, Jheronimus Venders, Tielman Susato, Pierre Phalèse, Josquin Bason, Francisco Correa de Arauxo, Paul Hofhaimer, Marco Antonio Cavazzoni en enkele anoniemen.

Tickets via Voce & Organo

Een uitzonderlijk jaar, een uitzonderlijk programma: 2019 is het jaar waar de 450ste verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel wordt gevierd, een hoofdfiguur van de Renaissance.

Pieter Bruegel de Oudere werd in 1525 geboren nabij de hedendaagse Hollandse stad Breda. Alhoewel tijdens zijn leven zijn bekendheid nooit deze van de grote Italiaanse meesters evenaarde, wordt hij heden beschouwd als een van de grootste meesters van de Vlaamse schilderkunst, met Van Eyck, Bosch en Rubens.

Over het leven van Bruegel weet men uiteindelijk niet zo veel. Hij leert schilderen in een Antwerps atelier en wordt in 1551 lid van de Sint-Lucasgilde,  een corporatie van schilders, beeldhouwers en drukkers. Hij ontmoet humanistische geleerden maar verkeert ook in boerenmiddens. Nadat hij etser was geweest en koopman van gravures, onderneemt hij een reis naar Italië en komt terug met vele tekeningen. Het is nochtans vrij laat dat hij begint te schilderen : zijn eerste schilderij dateert van 1553.

Bruegel heeft een ommekeer in het landschapschilderen teweeg gebracht en zijn scènes van het boerenleven maken hem beroemd. Hij bewerkt het landschap als een veelzijdige constructie, samengesteld uit verschillende vlakken die op wonderbare wijze zijn samengesteld met honderd verschillende kleine personnages vol leven.

De werken van Bruegel getuigen eveneens van een gewelddadige tijd: deze van de opstand tegen de Spanjaarden en de protestantse beeldenstorm. De grote schilderijen zoals ‘De val der Engelen ‘(1562) of ‘De triomf van de dood’ getuigen van een pessimistische visie van het menselijk bestaan.

Pieter Bruegel komt naar Brussel in 1562, hij was toen 37 jaar. Hij was pas gehuwd met de dochter van zijn eerste leermeester de schilder Pieter Coecke van Aalst, met dewelke hij verschillende zonen heeft die allen op hun beurt schilders werden. Hij zal zich huisvesten in een ruime woning in de buurt van de Kapellekerk hartje Marollen.

In de 16de eeuw is Brussel een artistiek centrum voor de nieuwe stadsadel  die hem sterk hebben beïnvloed aangezien twee derden van zijn schilderijen in Brussel werden geschilderd. Hij sterft in 1569 en wordt begraven in de O.L.V. ter Kapellekerk van Brussel.

Dit jaar is het de verjaardag van de dood van Bruegel en dus is het de gelegenheid het artistieke hart van Brussel te verkennen. Vooral de muziek van zijn tijd aan de hand van drie buiten gewone concerten die Voce et Organo aan het publiek voorstelt op 13 en 28 september, alsook op 3 oktober 2019 ter vervanging van het traditioneel Zomerfestival van Voce et Organo.

<
>
x