vtbkultuur Singlesvereniging Soltero

Singlesvereniging Soltero

GDPR-register gegevensverwerking

Register gegevensverwerking. Gegevens vereniging


Naam feitelijke vereniging:

Soltero, aangesloten bij koepel vtbKultuur vzw
Adres:  p/a Vooruitgangsstraat 32
Contactpersoon:  Alain Deraedt
E-mail: soltero@vtbkultuur.be
Verantwoordelijke die aangeduid is voor naleven van de privacywetgeving: Alain Deraedt
E-mail: soltero@vtbkultuur.be

Context vereniging

Soltero is een vereniging waarin groepen vrijwilligers in Vlaanderen en Brussel kwaliteitsvolle en gevarieerde culturele activiteiten organiseren. Soltero is een ledenvereniging, maar ook niet-leden zijn welkom op onze activiteiten. We laten mensen samen cultuur ontdekken, actief beleven en ervan genieten. We zijn ervan overtuigd dat cultuurbeleving bijdraagt tot persoonlijke ontplooiing. Door cultuur voor iedereen toegankelijk te maken en in groep te ervaren, bevorderen we ontmoeting, vriendschap, solidariteit en engagement en versterken we de sociale cohesie. We doen dit in een open, pluralistische en respectvolle sfeer. 

Persoonsgegevens  

Van wie houdt je vereniging persoonsgegevens bij? 

 • Leden
 • Deelnemers
 • Nieuwsbrieflezers
 • Vrijwilligers

Welke categorieën van persoonsgegevens houdt Soltero bij?

 • persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)

  

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Er worden persoonsgegevens bijgehouden of verwerkt op de gmail-account van Soltero. Ook vtbKultuur vzw heeft toegang tot de gegevens van vrijwilligers en leden.

Waar slaat Soltero persoonsgegevens op? 

op de gmail-account van Soltero.


Beschrijving verwerkingsactiviteiten

Verwerking is verzamelen, raadplegen, verspreiden, koppelen, registreren, vernietigen van gegevens. 

 • ledenadministratie: de vereniging registreert persoonsgegevens van haar leden voor het bijhouden van het wettelijk verplicht ledenregister
 • leden informeren: de vereniging registreert persoonsgegevens van haar gewone en toegetreden leden en sympathisanten zodat ze hen op de hoogte kan houden over de interne werking en activiteiten (o.a. nieuwsbrieven via Laposta.nl) 
 • activiteiten: de vereniging registreert persoonsgegevens voor de organisatie van activiteiten en registratie van betaling. 
 • gebruikerslijsten: de vereniging registreert persoonsgegevens van de gebruikers voor het aanbod van de vereniging
 • vrijwilligersovereenkomsten: de vereniging registreert persoonsgegevens van haar vrijwilligers om te voldoen aan de vrijwilligerswetgeving
 • contactlijsten: de vereniging registreert persoonsgegevens van de contacten die de vereniging heeft gehad of kan hebben om hen op een efficiënte manier te kunnen contacteren
 • sociale media: facebook registreert automatisch de mensen die de Facebook-pagina van de vereniging volgen
 • Financiële verrichtingen : de bank(instelling) registreert automatisch de gegevens van de personen die geld op onze rekening overschrijven

Register

Categorie: leden

Welke gegevens houden we bij? 

 • Naam en voornaam
 • Woonplaats (postcode en stad/gemeente)
 • Emailadres
 • Betaaldatum lidgeld

 Waarvoor gebruiken we de gegevens?

 • Identificatie
 • Statistieken/noodzakelijk voor verzekering
 • Communicatie
 • Zoekcriterium rekeninguittreksels

 Type verwerking

 • verzamelen
 • raadplegen
 • registreren 

Wettelijke grond hiervoor?

 • Een gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

 • Zolang Soltero bestaat

Beveiligingsmaatregelen

 • Wachtwoord
 • Backup 

Categorie: nieuwbrieflezers

Welke gegevens houden we bij? 

 • Naam en voornaam
 • Emailadres

 Waarvoor gebruiken we de gegevens?

 • Identificatie
 • Communicatie 

Type verwerking

 • verzamelen
 • raadplegen 
 • registreren 

Wettelijke grond hiervoor?

 • Een gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

 • Zolang ze zich niet uitschrijven

Beveiligingsmaatregelen

 • Wachtwoord

Categorie: deelnemers

Welke gegevens houden we bij? 

 • Naam en voornaam
 • Adres (straat en huisnummer)
 • Woonplaats (postcode en stad/gemeente)
 • Emailadres
 • GSM-nummer
 • Betaaldatum/inschrijfdatum

 Waarvoor gebruiken we de gegevens?

 • Identificatie
 • Noodzakelijk voor verzekering
 • Communicatie in noodsituaties (2)
 • Communicatie deelnemerslijst
 • Administratieve opvolging
 • Statistieken 

Type verwerking

 • verzamelen
 • raadplegen 
 • registreren 

Wettelijke grond hiervoor?

 • Een gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

 • Twee jaar (1)

Beveiligingsmaatregelen

 • Wachtwoord
 • Backup 

Categorie: vrijwilligers

Welke gegevens houden we bij? 

 • Naam en voornaam
 • Adres (straat en huisnummer)
 • Woonplaats (postcode en stad/gemeente)
 • Emailadres
 • GSM-nummer
 • Aanvangdatum
 • Einddatum

Waarvoor gebruiken we de gegevens?

 • Identificatie
 • Statistieken/noodzakelijk voor verzekering
 • Communicatie
 • Administratieve opvolging 

Type verwerking

 • verzamelen
 • raadplegen 
 • registreren 

Wettelijke grond hiervoor?

 • Een gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn

 • Zolang Soltero bestaat

Beveiligingsmaatregelen

 • Wachtwoord
 • Backup 

(1) Deelnemers van de laatste twee jaar kunnen het nieuwe programma helpen bepalen.
(2) Noodsituaties : het ontbreken op de plaats van afspraak bij begin activiteit, elkaar kwijtgespeeld

<
>
x