vtbkultuur Meise

Meise

Sint-Elooiviering in Béthune (Fr)

Jaarlijkse Sint-Elooiviering waar de "Charitables de Saint-Eloi" van Béthune en Beuvry mekaar ontmoeten aan het park van "Quinty"

Datum: 22/09/2019
Uur: 07:45
Plaats: Meise
Plaats van bijeenkomst: Sint-Elooiweg 22, Meise
Prijs leden: 38
Type: Evenement

Eerlijkheid ; trouw aan zijn verplichting en beslissingen, aandacht voor de armen. Zijn dit geen schone eigenschappen die wij heden nog erkennen ? Het is om die reden dat ik van Sint Eligius hou en waarom ik graag naar Noyon kom. Het is hier bij Sint Eligius dat ik zijn hulp kom vragen om zijn voorbeeld te volgen.

Als men deze kwaliteiten in praktijk zet, zal de sfeer van onze levensruimte veranderen (in onze gezinnen, onze steden , ons werk …)en alles zal meer leefbaar worden.

Sint Eligius help ons, de vreugde en vrede te ontdekken, als wij meer in eerlijkheid, in loyaliteit en in solidariteit leven zoals U.

+ Jacques BENOIT-GONNIN

Evêque de Beauvais, Noyon et Senlis

Bienvenue !

 

Het Broederschap van de liefdadigheid van Bethune.

Het Broederschap van de liefdadigheid van St-Elooi te Bethune , heeft in december 2006 de 818-verjaardag van zijn stichting gevierd.
In al die eeuwen heeft dit Broederschap zijn missie vervuld, die er in bestaat de overledenen gratis naar hun laatste rustplaats te begeleiden , de familie’s in rouw te steunen en de mensen in moeilijkheden te helpen.
Dit gebeurd nog steeds.
Toen er in 1188 een ernstige epidemie woeden ,kregen twee hoefsmeden een visioen van Hun patroon Heilige St- Elooi ,die Hen vroeg om mensen samen te brengen en een Broederschap op te richten met als doel de slachtoffers van de epidemie te begraven  en een kaars  te branden.
Beide hoefsmeden komen samen te QUINTY, op degrens van twee steden , waar er een bron is zij beslissen de monnik ROGON van de Priory van ST PRY op te zoeken , om de oprichting van de twee Broederschappen te officialiseren.
Bij die gelegenheid delen beide Broederschappen de gesmolten kaars.
Sinds 1188 gaat de Broederschap een belangrijke rol spelen op het sociale vlak, als eigenaar van een kapel en zelfs van een hospitaal.
Alleen tijdens de revolutie van 1793 tot 1802 moet het officieel zijn werking staken.
Het betrof een religieuse instelling tot 1853, toen de toenmalige Bisschop van Arras, PARISIS eiste dat de dorpspastoor van rechtswegen de voorziter zou zijn.
Deze eis viel in slechte aarde bij de leiding van het Broederschap en sindsdien beschouwt het Broederschap zich als een lekenorganisatie , die evenveel nauwe en respectvolle banden met de kerk aanhoudt.
De Broederschap is vertegenwoordigd door de vereerde Deken Die tevens de oudste provoost is.
Het wordt geleid  door een voor twee jaar door de algemeene vergadering gekozen Provoost, vergadering waarin de vertegenwoordigers van de Broeders, de oudsten en de oude Provoosten zetelen onder voorzitterschap van de vereerde Deken, hoeder van de traditie.
Ieder jaar wordt tussen de Broeders “ De lieveling “ gekozen ,wiens opdracht er in bestaat zich ter beschikking te stellen van van de familie en te waken over het goed verloop van de ceremonie, onder verantwoordelijkheid van de Provoost.
Alle inwoners van Bethune , zonder uitzondering worden door de liefdadigen naar hun laatste rustplaats begeleid, of het nu om een burgerlijke of kerkelijke uitvaart gaat ,de liefdadigen zijn aanwezig.
Wanneer een overlijden wordt aangekondigd , gaat de enige gesalarieerde van de broederschap , de familie het verloop van de begrafenisceremonie toelichten en de door de Provoost aangewezen Broeders uitnodigen om er aan deel te nemen.
De liefdadigen halen het stoffelijk overschot op , hetzij thuis, hetzij aan de kerk, of aan het funerarium, zij gaan dan te voet naar het kerkhof en transporteren de doodskist op een karretje naar de plaats van teraardestelling, bij een kerkelijke uitvaart nemen zij met een eigen ritueel deel aan de ceremonie , waarbij de familie en de deelnemers geleid worden , dit alles in harmonie met de geestelijke, het personeel van de bergrafenisondernemer of de pastor.
Sedert enkele jaren heeft heeft de Broederschap beslist ook aanwezig te zijn bij de falilie in het crematorium om hen in die moeilijke momenten te helpen.
Het Broederschap is samen gesteld uit inwoners van Bethune,uit alle wijken , uit alle middens ,zonder rekening te houden met politieke of godsdienstige overtuiging,de beide onderwerpen worden geweerd in elk gesprek.
Dit geeft alle families van Bethune de gelegenheid , wanneer ze geconfronteerd worden met de dood van een naaste, zich omgeven te voelen door een vriend uit de wijk, uit hun milieu , met de zelfde opinies , met eeen woord met hun liefdadigen.
Het broederschap is samengesteld uit mannen die met eenparigheid zijn aanvaard door de broeders.
Voorzien van een steek en gekleed in het Frans Habijd, met witte handschoenen ,zijn er van alle leeftijden , hoewel het merendeel bestaat uit gepensioneerde , aangezien men zich moet kunnen vrij maken voor de dienst.
Om jongeren te integreren , werd het mogelijk gemaakt om zich voor één dag per week op te geven , zo zien we dat de werkende vaak op zaterdag van dienst zijn.
Bethune heeft vier kerken en drie kerkhoven en de verplaatsingen gebeuren te voet ( wat kalmerend werkt voor de familie’s ) het aantal leden is ongeveer 50 .
Er dienen ongeveer 300 plechtigheden verzekerd te worden per jaar en bij ieder plechtigheid zijn er 13 liefdadigen nodig.
Rond Bethune en buiten het Broederschap van Beuvry , bestaan er nog 43 anderen die later werden opgericht en nog steeds aktief zijn.
Het devies vand eBroederschap is { EXACTITUDE UNION ET CHARITE }men moet op tijd aanwezig zijn en geen fouten maken op straffe van een symbolische boete , die aan het eind van de ceremonie, wanneer de liefdadigen zich in een kring opstellen , wordt gegeven, de boete {le bouquet } genaamd zal een vrienden maaltijd georganiseerd door de lieveling financieren.
Ten slotte mag men geen houdingen of uitlatingen aannemen die tweedracht wekt en het past de deugd  van liefdadigheid te beleiden.
Traditineel   kloppende liefdadigen in vol ornaat eenmaal per jaar aan alle deuren van Bethune om steun te vragen voor hun sociaal werk , hulp aan arme , noodhulp , dit is de zoektocht van de kleine loodjes.
Vroeger ontvingen de inwoners van Bethune een klein stukje lood , nu vervangen door een ticket, dat toelaat om in juni , op de feestdag van St-Elooi , een klein broodje op te halen in de kamer van de liefdadigheid , waar tegelijkertijd de schilderijen kan bewonderen.
Het gebruik van het uitdelen van brood vindt men bij veel Broederschappen in Frankrijk,Belgié, Duitsland , en Italié, zij hebben andere doelstellingen dan de Broederschappen van Bethun en Beuvry.
De meeste zijn gegroepeerd in een europees verband EURELOY.
Eind september vindt de processie ‘a naviaux plaats , die de oprichting van de Broederschap van Bethune en Beuvry herdenkt.
Ziedaar in enkele lijnen een voorstelling van dit broederschap dat al zo lang zijnmissie vervult.
Waarom zo lang ? misschien omdat de dood altijd aanwezig is ,en omdat de naasten steeds hulp behoeven in deze moeilijke momenten van het leven , in ieder geval ; de bewoners van Bethune houden van hun Broederschap , zij hebben altijd voor het behoud gevochten en zij hebben tot nog toe steeds liefdadigen gevonden om deze traditierijke instelling voort te doen leven .  

 

<
>
x