vtbkultuur Lommel

Lommel

Bezoek aan het vernieuwde Africamuseum, Tervuren.

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een van de elf wetenschappelijke federale instellingen (FWI) in België, gelegen aan de Leuvensesteenweg in Tervuren in het Park van Tervuren, ten oosten van Brussel.

Datum: 13/04/2019
Uur: 14:00
Plaats: Africamuseum Tervuren
Adres: Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren
Prijs leden: 12€
Prijs niet-leden: 14€
Thema: Architectuur
Type: Groepsbezoek
Beschikbare plaatsen: 17

Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) is een van de elf wetenschappelijke federale instellingen (FWI) in België, gelegen aan de Leuvensesteenweg in Tervuren in het Park van Tervuren, ten oosten van Brussel.
Opdrachtverklaring van het KMMA
Het KMMA is een wereldcentrum voor onderzoek en de verspreiding van kennis inzake het verleden en heden van samenlevingen en natuurlijk milieus in Afrika met de nadruk op Midden-Afrika, om zo een beter begrip en meer interesse daaromtrent te creëren bij het grote publiek en de wetenschappelijke wereld en om door middel van samenwerkingsverbanden wezenlijk bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling ervan. De kernopdrachten van deze op Afrika gerichte instelling bestaan dus in het verwerven en het beheren van collecties, het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van de resultaten hiervan, het verspreiden van kennis en het presenteren aan het grote publiek van een keuze uit haar collecties.

Opdrachtverklaring van het museum
Het museum is een kenniscentrum over Afrika in een historische en hedendaagse globale context, met een focus op Midden-Afrika. Het toont unieke collecties. Het museum is een plaats van geheugen van een gedeeld koloniaal verleden en het positioneert zich als een dynamisch platform voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende generaties en culturen.
 
Organisatie
Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een van de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) die onder de bevoegdheid vallen van de staatssecretaris voor Federaal Wetenschapsbeleid.
Het museum telt een 250-tal medewerkers, onder wie 80 wetenschappers. 
De wetenschappelijke afdeling bestaat uit drie departementen: 
Culturele Antropologie & Geschiedenis
Aardwetenschappen
Biologie.

 

Verplaatsing: eigen vervoer


Inschrijving: vóór 1 maart 2019 op www.vtbkultuur.be/lommel
 
Betaling: na bevestiging inschrijving door overschrijving op rekening BE33 7350 4240 4546 van vtbKultuur Lommel. Inschrijving is pas definitief na betaling.   
 

  --------------------------------------------------------------------------

 

<
>
x