vtbkultuur Lievegem

Lievegem

Historiek

Ontstaan

Reeds in 1905 hebben enkele Vlamingen getracht een Vlaamse Toeristenbond op te richten en men vraagt aan de Vlaamse leden van een Brusselse toeristenclub om hun blad ‘Bulletin’ ook gedeeltelijk in het Nederlands uit te geven. 

Er verschijnt een volledig Vlaamse editie die, bij gebrek aan belangstelling en volgens bepaalde bronnen ook door sabotage, wordt opgeheven. In 1914 wordt de stichting van een VTB opnieuw overwogen en men denkt zelfs ernstig aan de oprichting van een ‘komiteit’ dat al spoedig gestalte krijgt en 1200 leden groepeert. Een eerste nummer van een tijdschrift verschijnt begin augustus 1914.

Dan komt de oorlog en vijf jaar later wordt onder moeilijke omstandigheden terug gestart. De heer Van de Does, die reeds in 1914 bij de initiatiefnemers was, is er in 1919 terug bij. Via een artikel in de Vlaamse pers tracht hij opnieuw de gedachte leven in te blazen. Op 9 juni 1921 wordt er een vergadering voor belangstellenden bijeengeroepen. Hierop volgt op 29 januari 1921 een algemene vergadering te Antwerpen in lokaal ‘Gorle’ in de Sint Jacobsmarkt. Hierop zijn een honderdtal aanwezigen.

VTB is geboren en weldra worden 1118 leden genoteerd.

Uit de archieven

Waarschoot maakt vanaf 1923 ook deel uit van de groeiende VTB-familie. Wij geven hier een overzicht van de plaatselijke vertegenwoordigers.

1923                De Craene, 

1938 – 1942    Robert Bonne, 

1951 – 1966    Gustaaf Bulté, 

1966 – 1971    Wery Goossens, 

1972 tot 31,12,2019    André De Walsche,

2020 tot heden Jos Van den Berghe,

Details

Als eerste lid onder nr. 8604 vinden wij in De Toerist van 1 februari 1924, nr. 3 Raymond Dauw,  De eerste activiteit van VTB Waarschoot, die wij terugvinden ,dateert van 1 april 1927 en is een fietstocht naar de bloembollenvelden in Eede (Nl).

In 1940 breekt de oorlog uit en bij de plaatselijke werking vinden wij als activiteiten als een filmavond, enkele fietstochten en treinreizen, alsook bezoek aan de Opera en KNS van Gent. Dergelijke activiteiten konden slechts doorgaan mits toelating van de bezetter. Vanaf midden het jaar 1942 valt de plaatselijke werking stil als gevolg van plaatselijke moeilijkheden en mogelijks ook door problemen van vertegenwoordiger R. Dauw (gegevens teruggevonden in de nota’s van wijlen André De Schepper – vertegenwoordiger te Evergem).

<
>
x