vtbkultuur Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

Hoe zit het met mijn lidmaatschap?
 

Een goede vraag, maar het antwoord kan verwarrend zijn, want er zijn twee manieren om aan te sluiten bij vtbKultuur:

De vtbKultuur-pas: deze wordt door de afdelingen van vtbKultuur verkocht à 10 € per gezin per kalenderjaar, geldig van 1 januari tot 31 december. Onder een gezin verstaan we álle samenwonende familieleden met hetzelfde domicilie. Kinderen “op kot” en officieel inwonende grootouders tellen dus wél mee, kinderen of grootouders die hun domicilie hebben op een ander adres dus niét. Deze pas geeft enkel en alleen korting op vtbKultuur-activiteiten. Houders zijn géén lid van VAB en ontvangen ook het VAB-Magazine niet. Hun lidnummer staat vermeld op hun vtbKultuur-pas. 

• Een individueel rechtstreeks bijstands- of pechverhelpingscontract bij VAB. U bent enkel VAB-lid indien u dit contract persoonlijk én rechtstreeks bij VAB hebt afgesloten. U krijgt een individuele VAB-lidkaart met daarop uw VAB-lidnummer dat u overigens ook terugvindt op de doorschijnende wikkel van VAB-Magazine.
 
Samengevat:
U bent enkel vtbKultuurlid indien u houder bent van een vtbKultuur-pas óf indien u VAB-Magazine ontvangt. In het eerste geval vindt u uw lidnummer op de pas, in het tweede op uw lidkaart én op de postwikkel van uw VAB-Magazine.
 
Opgelet:
Er ontstaat nogal wat verwarring door de pechverhelpingsdiensten die verzekerings-maatschappijen en autoverkopers aanbieden aan hun klanten. Voor de uitvoering hiervan doen zij beroep op derden, vaak VAB of Touring. Deze contracten geven daarnaast evenwel (meestal) geen recht op bijkomende voordelen zoals het VAB-lidmaatschap. Dit is een gevolg van de aard van de overeenkomst tussen VAB en uw verzekeraar en/of autoverkoper. Gratis pechverhelping is dan een verkoopsargument; de rest niet, of toch véél minder. Vandaar dat het lidmaatschap dan ook geen deel uitmaakt van het contract tussen VAB en uw leverancier.
 
Daarnaast:
Indien u in de toekomst zou besluiten een nieuw bijstands- of pechverhelpings¬contract af te sluiten bij VAB, wil u dan overwegen om dit via uw vtbKultuur-afdeling te doen? In dat geval krijgt de afdeling jaarlijks voor de duur van het contract een bescheiden “makelaarsbijdrage”. Dit helpt ons om onze vaste kosten te dekken. Papier, postzegels, drukwerk, printerpatronen, telefoon, …. zijn allemaal verre van gratis, En alle beetjes helpen. Voor u maakt het geen enkel verschil, behalve het goede gevoel en het feit dat u meteen zonder extra kost of administratie via onze afdeling lid bent van vtbKultuur!

<
>
x