vtbkultuur Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

Hasselts Kathedraalkoor: 2 x Gloria (Vivaldi & Chilcott)

Na hun schitterend kerstconcert kunnen we gewoon niet anders dan u ook dit prachtconcert van het Hasselts Kathedraalkoor aanbieden!

Datum: 27/04/2019
Uur: 20:00
Uur van samenkomst: 19:30
Plaats: Hasselt, Sint-Quintinuskathedraal
Plaats van bijeenkomst: Aan de hoofdingan
Prijs leden: 20
Prijs niet-leden: 20
Thema: Muziek
Type: Evenement

Inschrijving: vóór zondag, 17 maart 2019 bij Rosina Veyfeyken, rosina@rosina-johan.be of 0470 205 305. In geval u wil carpoolen als chauffeur of passagier, dit best melden bij inschrijving.
Betaling: na bevestiging inschrijving door overschrijving op rekening BE45 9731 7261 7089 van vtbKultuur LHE. Inschrijving is pas definitief na betaling.

 

Het Kathedraalkoor Hasselt werd opgericht in september 1998. Dat gebeurde onder impuls van bisschop Paul Schruers. Die haalde het Sint-Maartenkoor uit Stevoort naar zijn kathedraal. Sinds 1977 was Ludo Claesen met dat koor een gestage weg bergop gegaan naar een niveau dat in Vlaanderen werd opgemerkt. Bisschop Schruers wilde het koor hebben voor de grote pontificale vieringen van het kerkelijk jaar. Voor de rest was het Kathedraalkoor vrij zijn weg te gaan. Van in den beginne heeft het Kathedraalkoor dan ook vele muzikale wegen bewandeld. Waar ze nu staan hebben we al meermaals mogen ervaren: top!

Vivaldi’s Gloria in D bestaat uit 12 delen. Tussen de koordelen worden solo’s gezongen door sopraan en alt. De openingsmuziek klinkt als een fanfare zoals het Gloria uit de Hohe Messe van zijn tijdgenoot Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), die overigens een groot bewonderaar van Vivaldi was. Na de openingsfanfare zingt het koor een opgewekt Gloria in Excelsis Deo. Evenzo mooi is het tweede koor Et in terra pax hominibus. Hierna volgt de aria Laudamus voor sopraan en alt. Even later zingt de sopraan de prachtige aria Domine Deus. En tenslotte de indrukwekkende samenzang tussen tussen altsolo en koor: Domine Deus, Agnus Dei

Bob Chilcott (april 1955) is een Brits componist van koorwerk, maar ook dirigent en zanger. Hij maakte als tenor deel uit van de King's Singers tot in 1997. Vanaf dan concentreerde hij zich op compositie. Zijn 'Gloria' in vier bewegingen is op maat van koren die graag een opwekkend en uitbundig werk brengen voor koren met een volledige bezetting.

Kortom, een kolfje naar de hand van het Kathedraalkoor – niet te missen!

<
>
x