vtbkultuur Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

De kringloopwinkel en merkwaardige musea! (eigen vervoer)

Woensdag, 27 februari: Uitstap naar Heist-op-den-Berg

Datum: 27/02/2019
Uur van samenkomst: 09:50
Plaats: Heist-op-den-Berg, samenkomst aan de Kringwinkel, Noordlaan 25, parkeerinfo volgt!
Plaats van bijeenkomst: aan de Kringwinkel
Prijs leden: € 28, incl. gebruik oortjes en lunch (soep en videe of balletjes met krieken, dranken niet inbegrepen)
Prijs niet-leden: € 30, incl. gebruik oortjes en lunch (soep en videe of balletjes met krieken, dranken niet inbegrepen)
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Groepsbezoek
Foto's: Bekijk foto's van deze activiteit (slideshow)

Inschrijving: vóór zondag, 17 februari 2019 bij Rosina Veyfeyken, rosina@rosina-johan.be of 0470 205 305. Ingeval u wil carpoolen als chauffeur of als passagier, dan graag vermelden.
Betaling: na bevestiging inschrijving door overschrijving op rekening BE45 9731 7261 7089 van vtbKultuur LHE. Inschrijving is pas definitief na betaling.

 

We rijden met eigen vervoer (liefst carpoolend) naar Heist-op-den-Berg. De precieze plaats van samenkomt en het tijdstip wordt tijdig aan de deelnemers medegedeeld!

In de voormiddag bezoeken we de lokale vestiging van de 'Kringloopwinkel Zuider­kempen'. Ons bezoek begint met een introductie, gevolgd door een bezoek aan de diverse afdelingen. Bijzondere aandacht gaat naar de afdeling fietsen en de afdeling elektriciteit en elektronica die beide onder leiding staan van onze sympathieke gids!

De kringwinkel Zuiderkempen, waarvan de vestiging in Heist-op-den-Berg een afdeling is, neemt als bedrijf een groot maat­schap­pelijk engagement op zich. Uiteraard op het vlak van sociale tewerkstelling, maar ook op het vlak van kansarmoede, recuperatie, milieu en al hetgene dat gebaat is bij een zorgvuldig hergebruik!

Na dit boeiende bezoek gaan we naar het CC Zwaneberg, waar we in het cafetaria, toepasselijk 'Het Derde Bedrijf' genaamd, de lunch gebruiken. Deze bestaat uit een dagsoep met daarna keuze uit een koninginnehapje of gehaktballen met krieken; de dranken zijn, zoals gebruikelijk, niét inbegrepen.

Na de middag begeven we ons naar de 'top' van de 'berg', waar drie bescheiden maar charmante musea gevestigd zijn: een treinenmuseum (en wat voor één!), een heemmuseum met daarin ondergebracht een radiomuseum. Het heemmuseum 'Die Swane' dankt zijn ontstaan mede aan Jozef Weyns, Heistenaar en eerste conservator van Bokrijk!,

In alle drie zorgen we voor een woordje uitleg door de enthousiaste vrijwilligers die de musea runnen. In het treinen­museum zal Johan – met zijn gekende fascinatie voor techniek – voor een extra woordje uitleg zorgen. Als u het verschil niet kent tussen een Beyer-Garratt en een Mallet (twee erg merkwaardige locomotieftypes), dan kunt u zich die namiddag verbazen over het vernuft van onze voorouders!

<
>
x