vtbkultuur Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

VOLZET - Busuitstap Kallo & Kruibeke

Hedendaagse kunst en historisch erfgoed

Datum: 20/07/2019
Plaats: Kallo en Kruibeke
Plaats van bijeenkomst: opstapplaatsen Hechtel, Houthalen (CP) en Kinepolis
Prijs leden: € 70, incl. koffiepauze en lunch (dranken niet inbegrepen)
Prijs niet-leden: € 73, incl. koffiepauze en lunch (dranken niet inbegrepen)
Thema: Beeldende kunst
Geschiedenis en erfgoed
Type: Groepsbezoek
Foto's: Bekijk foto's van deze activiteit (slideshow)

Inschrijving: VOLZET 
Betaling: na bevestiging inschrijving door overschrijving op rekening BE45 9731 7261 7089 van vtbKultuur LHE. Inschrijving is pas definitief na betaling.

We beginnen onze dag in Kallo met een korte pauze met koffie en koffiekoek. Daarna worden we op de site 'Burcht Singelberg' rondgeleid doorheen de prachtige beeldenverzameling, opgesteld in open lucht. Hedendaagse kunst, maar op een historische site:

In een krachtig en weids landschap aan de Schelde in Beveren bouwde Katoen Natie een hedendaagse kantoorburcht die volledig aansluit bij het historische karakter van de omgeving. Burcht Singelberg is vernoemd naar de naam van het kasteel van de heerlijkheid Beveren, dat een sleutelrol speelde in de scheiding van de zuidelijke en noordelijke Nederlanden in 1585. Van het historische kasteel rest enkel een heuvel, maar op de site is nu de hedendaagse ‘Burcht Singelberg’ opgetrokken. Rondom de burcht krijgen topwerken van hedendaagse kunstenaars een centrale plek. We ontdekken er verrassend werk van Vlaamse en buitenlandse meesters: Michael Aerts, Pablo Atchugarry, Wim Delvoye, Atelier van Lieshout, Hubert Minnebo, Jef Mouton, Ramsey Nasr en Antonio Seguí. De bekroning van het project is een ommuurde 'Vlaamse tuin', ontworpen door landschapsarchitect Dirk Vandekerkhove.

We gebruiken de lunch in het 'Hof van Keulen' in Kallo. Zoals altijd, dranken niet inbegrepen.

Na de middag rijden we naar Rupelmonde (gemeente Kruibeke) waar we volop gaan genieten van historisch erfgoed. In twee groepen bezoeken we beurtelings en afwisselend de getijdenmolen en de 'Graventoren'

De Graventoren is gebouwd op de ruïne van een waterburcht uit de 12de eeuw, opgericht door de graven van Vlaanderen.

In 1254 vergroot Margaretha van Vlaanderen haar kasteel dat in de volgende eeuw min of meer in verval geraakte doch in januari 1389 door Filips de Stoute grondig hersteld en verruimd werd tot een burcht met zeventien torens. Het kasteel werd in 1583 groten­deels verwoest door Marnix van Sint-Aldegonde, nadat het onder meer gediend had tot bewaarplaats der charters van Vlaanderen. De overblijvende torens zullen tot in 1647 gebruikt worden als staatsgevangenis. Het kasteel vormde de achtergrond van verschillende his­torische terecht­stellingen en gevangenisstraffen. Ook Mercator zat hier gevangen op beschuldiging van ketterij.

Het slot deed daarna, tot in 1748 dienst als militaire verschansing, doch reeds zwaar geteisterd, werd het nooit hersteld.

De getijdenmolen van Rupelmonde is de enige overgebleven complete getijdenmolen in Vlaanderen. Tot in het begin van vorige eeuw waren er nog maalvaardige getijdenmolens in Temse en Hamme. De eerste getijdenmolens werden zeker reeds in de elfde eeuw gebruikt, meestal op die plaatsen waar een inham of beekvallei gemakkelijk kon afgedamd worden. Anders kon er ook een spaarkom uitgegraven worden. Bij vloed werd de spaarkolk vol water gelaten. Bij eb werd het water naar het molenrad geleid en kon er gemalen worden. In 1187 was er reeds een watermolen op deze plaats. Hij was oorspronkelijk eigendom van de graven van Vlaanderen en bleef dat tot in 1516. Hierdoor konden de vestinggrachten van het vlakbij gelegen grafelijk kasteel (de Graventoren!) mee dienen als molenbekken en diende de molengeul dan weer als spuigeul voor deze grachten. Sindsdien heeft de molen een bewogen geschiedenis, waaronder een conflict over het baggeren van de molenkom en uiteindelijk een brand in1562, waarna de huidige molen werd gebouwd. In 1924 werd een groot ijzeren rad geplaatst dat vier molenstenen kon aandrijven. Tot in 1963 werd nog beroeps­matig gemalen. De huidige toestand danken we aan de grondige restauratie in 1996 – 1997.

<
>
x