vtbkultuur Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

Leopoldsburg/Hechtel-Eksel

Beste vtbKultuur-vrienden, 

Jullie hebben het misschien al gehoord ‘through the grapevine’: Rosina en Johan verhuizen binnenkort naar Lommel! Voor ons als afdeling Leopoldsburg / Hechtel-Eksel heeft dit echter geen enkel praktisch gevolg. Zij blijven gewoon hun functies in het team verder vervullen en blijven bereikbaar via de bestaande mailadressen en telefoonnummers. Dit is trouwens reeds doorgesproken met beide gemeente­besturen én met de hogere echelons van vtbKultuur! Om de verankering van de afdeling te verzekeren behouden we een adres in Hechtel-Eksel, en wel bij onze nieuwe vrijwilliger: Louis Winters. Louis staat in voor de formele betrekkingen van onze afdeling met de gemeente. Als lid en/of deelnemer hoeft u zich hierom niet te bekommeren, uw contactpunten blijven Rosina Veyfeyken en Luc Baldewijns (financiën)! Bij deze heten we Louis hartelijk welkom bij onze club!

Alhoewel jullie er niet zoveel van merkten was er (naast de verhuisvoorbereidingen) genoeg werk op de plank: het voortdurend opvolgen van de nieuw corona-situatie en de daarbij horende maatregelen en richtlijnen. Continu alert voor de mogelijkheden die er misschien zouden geboden worden voor veilige activiteiten. Helaas vergeefse hoop! Toch een lichtpuntje: in nauw overleg met het Cultuurcentrum Leopoldsburg kunnen we, met de huidige maatregelen, de lezing over Toet-Anch-Amon op coronaveilige wijze laten doorgaan op 3 september om 19:30 h. in de grote zaal van het Buurthuis Heppen. Het CCL zorgt voor de veiligheid in de publieke ruimtes. Zelf staan wij in voor het opvolgen van de richtlijnen bij het evenement zelf: verplichte aanmelding, beperkte bezetting, stoelschikking volgens de ‘bubbels’ met voldoende onderlinge afstand en opgelegde wandelrichtingen. De deelnemers worden geacht de maskerplicht te respecteren. Het pauzedrankje wordt deze keer vervangen door een flesje mineraalwater. Enkele dagen vooraf ontvangen de deelnemers een mail met een meer gedetailleerde en up-to-date briefing.

Helaas hebben we opnieuw enkele activiteiten moeten afgelasten. Waar mogelijk worden die verplaatst naar 2021. Het betreft:

·       26 augustus: Houthalen (CleanTech en NAC) wordt verplaatst naar volgend jaar.

·       19 september: Namen in Geuren en Kleuren wordt eveneens verplaatst naar 2021.

·       28 september: Uitstap naar Leuven: afgelast, maar we houden contact met de organisatie DocVille (festival van de documentaire film) met het oog op de editie 2021!

·       14 oktober: Busuitstap naar Spa, ‘bronnen en Beau Monde’: voorzien voor 2021.

De overige activiteiten, voorzien voor november, december en januari, blijven voorlopig in de planning. We blijven positief en geven de moed niet op: ook ons jaarprogramma 2021 begint stilaan vorm te krijgen, maar daarover later méér!

Hou het veilig en hopelijk tot binnenkort!

Rosina
Voorzitter

nieuws

Nieuws

<
>
x