vtbkultuur Ieper Fotoclub

Ieper Fotoclub

Reisreportage OEZBEKISTAN EN LADAKH

 

 
Reisreporage OEZBEKISTAN en LADAKH door Karel Demuynck en Lutgarde Roose

Datum: 15/05/2020
Uur: 20:00
Plaats: Ieper
Adres: Fochlaan Fochlaan, 8900 Ieper
Prijs leden: 4
Prijs niet-leden: 5
Type: Reportage of lezing

OEZBEKISTAN,   Parel van de Zijderoute    

Oezbekistan is een fascinerend stukje Centraal Azië, dat tot de vroegere Sovjetunie behoorde, gelegen op zowat 3.000 km van Moskou.

Het verzet tegen het Rode Leger was halverwege de jaren 1920 grotendeels neerge­slagen en in 1924 werd de Oezbeekse Socialistische Sovjetrepubliek gevormd. Ge­durende het Sovjetregime was er een intensieve productie van graan en van ka­toen, het witte goud', wat leidde tot overdreven ge­bruik van chemica­liën. Hier­door is een deel van het land zwaar ver­vuild. Het Aralmeer en een aantal rivie­ren zijn half verdroogd door het gebruik van heel veel water.

Oezbekistan is de cultu­rele schat­kamer van Cen­traal-Azië. Steden als Khiva, Buchara en Samarkand brengen je terug naar de tijd van de Zijderoute, toen deze plaatsen belangrijk waren voor de handel tussen oost en west. Het waren bekende pleister­plaatsen voor de handelscaravanen die langs de Zijde­route trokken en de steden waren dan ook rijk en welvarend. Dat zie je vandaag nog steeds in de rijk versierde moskeeën, paleizen en Koranscholen, die tot in detail zijn bewerkt met blauwe, witte en groene mozaïeken. De meest indrukwek­kende architectuur vind je in Samarkand, maar de sfeervol­ste stad is Buchara. De smalle straatjes van deze stad lijken sinds de Middel­eeuwen niet meer ver­anderd te zijn.

Oezbekistan is echt een bijzondere reisbestemming. De magische ste­den brengen je terug naar de le­gendarische Zijderoute. De bevol­king is heel vriendelijk en gastvrij, open en hartelijk

   

LADAKH , verborgen Parel in de Himalaya

Ladakh, in het noorden van India, heeft woeste berglandschappen, adem­benemende bergpassen met besneeuwde toppen en grazende jakken. Het is immers begrensd door twee van ’s werelds indrukwekkendste bergketens, de Karakorum in ’t noorden en de Himalaya in het zuiden. De ligging van het land in de schaduw van de Himalaya spaart het land van moessonregens.

Ladakh hoort cultureel en geografisch eigenlijk bij Tibet. Het is een unieke kans om de Tibetaanse cultuur te leren kennen. Deze cul­tuur kan hier immers vrijer beleefd wor­den dan in het door China be­zette Tibet. We be­zoeken hier boeddhistische gompa’s, ver­sterkte kloos­ters, waar honderden boter­lampen branden en we de schitte­ring van de heiligdommen bewon­deren.

Een tocht door Ladakh laat ons een magische wereld verkennen. De reis voert langs afgelegen dor­pen waar de mensen nog leven op traditionele wijze. Door een ruw maar kleurrijk maanlandschap komen we bij ver en eenzaam gelegen kloosters. Het zijn schatkamers van honderden jaren artistieke en culturele erfgoederen uit de regio.

Daarnaast mo­gen we de inne­mende boed­dhistische bevol­king niet verge­ten. On­voorstelbaar en onbegrijpelijk is het enorme contrast tus­sen de onge­kende rijkdom van de kloosters en de schamele wo­ningen van de landelijke bevol­king.

 

<
>
x