vtbkultuur Hasselt

Hasselt

LIDMAATSCHAP 2020

Een boeiend cultureel 2020 voor slechts 10€! 

 

Voor dit luttele bedrag bent U, samen met al uw gezinsleden, één jaar lang lid van vtbKultuur.

 

- U ontvangt de vtbKultuur-pas 2020.

- U krijgt korting op een aantal vtbKultuur-activiteiten (in Hasselt, Limburg,  Vlaanderen  en Brussel).

- U wordt regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten van vtbKultuur Hasselt, via onze Nieuwsbrief.

 

U kan lid worden van vtbKultuur Hasselt via de heer Roland Gijbels: roland.gijbels@skynet.be of telefonisch op 011/270864.

Uw lidmaatschap is pas definitief na overschrijving van 10,00€ op het rekeningnummer van vtbKultuur Hasselt:  BE69 0001 5589 6578.

N.B. Wie lid is van VAB, is automatisch lid van vtbKultuur

 

Informatie omtrent onze activiteiten kunt u bekomen via onze website www.vtbkultuur.be/hasselt of via onze bestuursleden, waarvan de gegevens vermeld staan op onze website.

Geïnteresseerden kunnen eveneens  onze Nieuwsbrief ontvangen, na opgave van hun e-mailadres op onze website.

 

Alvast bedankt voor de interesse en het vertrouwen in onze afdeling en ... steeds welkom op onze activiteiten!

 

 

Het bestuursteam van vtbKultuur Hasselt 

<
>
x