vtbkultuur Hasselt

Hasselt

BEZOEK "Medisch Centrum St.-Jozef" en "abdissenkwartier" te MUNSTERBILZEN

Een grondige kijk op de huidige psychiatrie. Heel wat aspecten belicht!

Datum: 14/09/2018
Uur: 13:30
Plaats: Medisch Centrum Sint-Jozef
Adres: Abdijstraat 2, 3740 Munsterbilzen
Prijs leden: 6€
Prijs niet-leden: 7€
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Groepsbezoek

Uitgebreid bezoek aan het Medisch Centrum Sint-Jozef

 

Bij het woord psychiatrie denken wij nog dikwijls aan een dwangbuis, aan opsluiting, spuiten en andere minder aangename zaken.

 

In de “jachtige” westerse wereld, met burn-out, getroebleerde relaties en stress, met een streven naar de “volmaakte mens” krijgen we meer en meer te maken met mensen met een psychische kwetsbaarheid..

 

Ons bezoek, voornamelijk om het taboe te doorbreken, zal ons een helder beeld te tonen van de zorg in één van de meest geavanceerde centra van België. 

 

Programma:

13.30 uur: aankomst en ontvangst 

13.30 - 14.30 uur :Voorstelling Medisch Centrum St.-Jozef:  aan de hand van de  algemene PowerPoint presentatie

Inleiding; geschiedenis,  voornamelijk aandacht voor de hedendaagse psychiatrie. Aansluitend, een korte rondleiding.

14.30 -14.45 uur: Mathieu Cleuren “verhaal van een ervaringsdeskundige”

Rondleiding/Bezoek Zorgeenheid

14.45 uur – 15.10 uur  A3: doelgroep volwassenen: zorgeenheid voor mensen met angst en depressie

15.10 uur – 15.30 uur: Netwerkmoment en mogelijkheid tot verdere vraagstelling

Koffie

15.30 uur: bezoek aan het Abdissenhuis

 

Er wordt ook nog aandacht geschonken aan het Munsterse Stift. Vandaag rest ons nog het uitzonderlijk mooie abdissenkwartier van de architect Jakob Couven.

De stichting van de abdij van Munsterbilzen gaat terug tot in de tijd van de Merovingers, waardoor de abdij het oudste vrouwenklooster in onze contreien was.

Ida van Bolen, moeder van Godfried van Bouillon, schonk heel wat goederen aan de abdij van Munsterbilzen.

De abdis, noemde zich vorstin van het Heilig Roomse Rijk.. Alhoewel zij met ongeziene brute kracht optrad tegen de Bokkenrijders van Wellen – 34 personen werden gefolterd en geëxecuteerd.

 

Praktisch 

 Datum: 14 september 2018; om 13u30 in Munsterbilzen

 Adres :  Medisch Centrum Sint Jozef

             Abdijstraat 2

             3740 Munsterbilzen

Carpooling: mogelijk met vertrek Ludovicuszaal te Rapertingen om 12u30

Inschrijving: vooraf, om praktische redenen, via onze website of via de Heer Roland Gijbels: roland.gijbels@skynet.be of 011/270864 

Deelnameprijs : Leden vtbKultuur (VAB) 6 euro;  niet – leden, 7 euro 

N.B. Van dit bedrag gaat 5 euro naar "het Fonds Medisch Centrum Sint Jozef"

Het Fonds heeft als doel innovatieve, kwalitatieve, patiëntgebonden activiteiten of investeringen financieel te ondersteunen, waarbij bij voorkeur een hefboomwerking gecreëerd wordt ten aanzien van de herstelgerichte zorgbenadering.

De stichting wordt beheerd door een bestuurscomité, waarin de Koning Boudewijnstichting vertegenwoordigd is. Dit comité staat in voor de goede werking van het Fonds en oriënteert op transparante wijze de toewijzing van de middelen.

 

Het wordt beslist een zeer leerrijke namiddag!

 

 

<
>
x