vtbkultuur Harelbeke

Harelbeke

Voordracht over Luther

Rebelse monnik daagt paus en keizer uit

Datum: 10/10/2017
Uur: 14:00
Uur van samenkomst: 13:45
Deuren open: 13:45
Plaats: CC Het Spoor Harelbeke
Adres: Eilandstraat 6, 8530 HARELBEKE
Plaats van bijeenkomst: CC Het Spoor Harelbeke
Prijs leden: 5 euro
Prijs niet-leden: 7 euro
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Reportage of lezing

 

Rebelse monnik daagt keizer en paus uit

Deze voordracht is een voorbereiding op onze reis "In het spoor van Luther" die doorgaat van 3 tem 8.12.2017.

Het jaar 2017 wordt luthers ingekleurd. De traditie wil dat 500 jaar geleden, op 31 oktober,  de rebelse augustijn Maarten Luther 95 stellingen tegen de slotkerk van de Duitse universiteitsstad Wittenberg spijkerde. Het  is een lange lijst van protest tegen de misbruiken van de aflatenpraktijk van de kerk van Rome.

De (keur)vorsten, hertogen, graven, kloosteroversten van het toenmalig lappendeken Duitsland, waarvan Antwerpen als markgraafschap de westelijke grens vormde, zagen financieel heil in Luthers stellingname over de aflatenzwendel en steunden hem ten volle.

In de geschiedenisboeken staat de symbolische datum 1517 bekend als Hervormingsdag: de start van de Reformatie. Luther vertaalde de Hebreeuwse en de Griekse bijbel uit de grondtekst, waardoor hij een impuls gaf aan de Duitse taal. Zijn theologische opvattingen bezorgden hem de banvloek van de kerk en van de keizer.

Daaropvolgende godsdienstoorlogen, vluchtelingenstromen en de vrede van Munster hertekenden de politieke, culturele en religieuze kaart van Europa.  Vijf eeuwen later zijn vele van Luthers ideeën gemeengoed geworden.

Voordrachthouder Frans L. van den Brande, docent en reisleider, is medeoprichter van de Antwerpse Raad van Kerken. Hij is medeorganisator van de tentoonstelling "Lutherse lente in Antwerpen. Tolerantie en repressie in de 16de eeuw" die tijdens de zomer van 2017 in Antwerpen wordt georganiseerd. Hij ziet meerdere verbanden tussen Lutherstad Wittenberg en Antwerpen. Beide drukkerscentra profiteerden van de nieuwe mediatechnieken om via pamfletten en boeken het gedachtegoed van de Reformatie kenbaar te maken en te verspreiden.

<
>
x