vtbkultuur Gent-Ledeberg

Gent-Ledeberg

vtbKultuur Gent en Ledeberg, Sociaal Toerisme voor Allen, is een hedendaagse socio-culturele en toeristiche vereniging sinds 2013. We willen mensen samen brengen vanuit een pluralistische en sociale kijk op Vlaanderen. Iedereen is welkom bij ONS in Gent, maar we leggen extra accenten naar alleenstaanden én wie het moeilijk heeft financieel rond te komen. Samen zoeken we naar de gezonde mix.

Naast enkele weekendactiviteiten bieden we dan ook maandelijks een laagdrempelige culturele activiteit “Cultuur-na- de-Noen” aan. In januari starten we met de “9050-Academie”, een maandelijkse meer inhoudelijke activiviteit in het Dienstencentrum Ledeberg. Tijdens de Gentse Feesten bieden we dagelijks een wandelvoordracht aan. Binnen Ledeberg zoeken we om het historisch verleden van deze deelgemeente dichter bij de mensen te brengen.

Onze werking omvat 4 deelgroepen:

- werking Gent met extra aandacht voor Cultuur-na-de-Noen, democratische accenten en aandacht voor het nieuwe en spirituele Gent.

- werking Ledeberg met extra aandacht naar het historisch-heemkundig verleden van deze unieke deelgemeente van Gent.

- Sociaal Toerisme voor Allen - Rap op Stap. Onze afdeling begeleidt mensen met een laag inkomen om ook vakantie te kunnen genieten aan meer dan betaalbare prijzen. We zijn erkend door het Ministerie van Toerisme als Rap-op-Stap-kantoor.

- Onze zelfstandige werkgroep Cultuur in Beeld brengt nieuws uit de brede culturele wereld, maakt reportages en radio door vrijwilligers voor Gent en Vlaanderen. We organiseren tijdens de Gentse Feesten een fotowedstrijd en brengen bezoekers tijdens de Gentse Feesen origineel in beeld. We beschikken over een eigen webstek www.cultuurinbeeld.be Op termijn kan dit een eigen afdeling worden. info@cultuurinbeeld.be

- Via S.T.A.S.-sociaal toerisme voor allen bieden we vorming en ondersteuning door wandelvoordrachten aan te bieden aan derden en lezingen te verzorgen rond minder alle daagse thema's. info voor een wandelvoordracht of lezing via de coördinator stas.miguel@gmail.com

We zijn met vtbKultuur Gent en Ledeberg, Sociaal Toerisme voor Allen, partners van Steunpunt Vakantieparticipatie, Rap op Stap en het Fonds Vrijetijdsparticipatie (projecten van de Vlaamse Gemeenschap). Zo treden we op als bemiddelaar naar mensen die een betaalbare vakantie en culturele ontspanning zoeken in Vlaanderen, maar ook een vakantie in de Ardennen behoort tot de mogelijkheden.

Volg ons, vraag de nieuwsbrief aan, en zo kom je te weten oa wanneer u in ons sociaal toerismekantoor RAP OP STAP terecht kan. 

<
>
x