vtbkultuur Duffel

Duffel

OORLOGSVERHALEN IN HET FORT VAN DUFFEL

Veteranen vertellen hun verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in het Fort van Duffel

Datum: 24/10/2019
Uur: 19:00
Uur van samenkomst: 18:45
Deuren open: 18:30
Plaats: Fort van Duffel
Adres: Mechelbaan Fort, 2570 Duffel
Plaats van bijeenkomst: Fort van Duffel
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Podiumactiviteit - theater

Wij herdenken dit jaar  '75 jaar Bevrijding' van de gruwelijke Wereldoorlog II  1940 - 1944.
In dit herdenkingsjaar worden in onze gemeente  zowel in het najaar als in de lente van 2020 verscheidene 
herdenkingsplechtigheden opgevoerd door Duffelse verenigingen  op vraag van het gemeentebestuur van Duffel.
Ook wij  hebben  hierin een  project uitgewerkt waarin oudere inwoners  hun oorlogsgetuigenissen  brengen.
Deze  herdenking zal plaats vinden in het Fort van Duffel  op donderdag 24 oktober om 19 uur.
Onder leiding van een  moderator zullen deze mannen en vrouwen  hun (militaire) daden, herinneringen, angsten en lijden aan het
aanwezige publiek kenbaar maken.
Voor velen  heeft de verschrikking, de gruwel en de dood van dierbare naastbestaanden in deze oorlog, hun leven getekend. 
Misschien is het voor enkelen zelfs de eerste maal dat ze  hun verdrongen gebeurtenis openbaar maken.
Deze stille getuigenissen  zullen  afgewisseld  worden  door het  optreden van Solisten-Ensemble Peli-Musica, enkele instrumentale
solonummers door de Harmonie Sint Cecilia , een declamatie  en als afsluiter  het blazen van de Last Post.

<
>
x