vtbkultuur Duffel

Duffel

CONCERT J. BRAHMS EN A. BRUCKNER

Het eerste concert van onze 5 aanbiedingen op 9/12/18 in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel

Datum: 09/12/2018
Uur: 15:00
Uur van samenkomst: Station Duffel 13u.
Deuren open: 14:30
Plaats: Brussel
Adres: Paleis voor Schone Kunsten , 1000 Brussel
Plaats van bijeenkomst: Station Duffel om 13 u.
Prijs leden: € 16,00
Prijs niet-leden: € 18,00
Thema: Muziek
Type: Podiumactiviteit - concert


Symfonie nr. 1 in C-mol op 68 van  JOHANNES BRAHMS  (1833 -
1897)
Johannes  Brahms was met Anton Bruckner de belangsrijkste componist  van symfonieën in Duitsland van de 19de eeuw na Beethoven.
Toch publiceerde hij zijn  1ste Symfonie pas op 43-jarige leeftijd waaraan hij bijna 15 jaar gewerkt heeft.
Hij componeerde slechts 4 symfonieën  die alle vier beroemd zijn geworden.
De late totstandkoming van zijn Eerste Symfonie hangt samen met het karakter van Brahms maar ook met de tijdsgeest van toen.
Brahms was zeer kritisch op zijn eigen werken. Veel van zijn vroeger composities heeft hij vernietigd.
De publiekelijke geuite verwachtingen  dat hij als componist een waardige opvolger van Beethoven zou zijn, drukte zwaar op hem.
Volgens sommige kenners  steekt hij als symfonicus Beethoven naar de kroon of behoort zijn beste symfonie op zijn minst  op één
lijn  te worden gesteld met de beste van Beethoven.


Symfonie nr. 4 'Romantische'  van  ANTON BRUCKNER (1824 - 1896) 

De roem van  Anton Bruckner berust vooral op zijn 9 symfonieën.
De bekendste symfonie, die ook door critici het uitbundigst wordt geprezen  is zijn Vierde Symfonie in ES die ook de 'Romantische'
wordt genoemd. Het is een blijmoedig werk dat veel luisterplezier geeft. Toch is deze Vierde Symfonie  er niet vanzelf gekomen.
De eerste versie werd gecomponeerd in 1874. Vier jaar later werd ze grondig hervormd.
De finale en definitieve vorm verscheen in 1880 . De bijnaam 'Romantische'  is door Bruckner zelf gegeven.
Ooit gaf hij als duiding van het eerste deel  ( er zijn 4 delen) het  romantische beeld van een middeleeuwse stad.
Maar hij gaf ook het beeld van een zonsopgang  met koolmeesjes na een goede nachtrust.


Practisch:  

Wij komen samen aan het station van Duffel om 13u. Ieder koopt eigen treinticket en we reizen per trein naar en van Brussel.
Inschrijvingen en betaling moeten  gebeuren vóór  5 november bij Viviane Mampaey ( tel. 015/32 30 02 of 0486 63 65 05) of
per e-mail  duffel@vtbkultuur.be .  Inschrijving is pas definitief na betaling op rekeningnummer  van  VTB VAB BE59 9799 1612 8326 

<
>
x