vtbkultuur Duffel

Duffel

BEZOEK PSYCHIATRISCHE KLINIEK IN DUFFEL - Corona aflasting

Samen met buurafdeling S.K.Waver brengen we een bezoek aan de Psychiatrische Instelling in Duffel

Datum: 14/05/2020
Uur: 13:30
Uur van samenkomst: 13:20
Plaats: DUFFEL
Plaats van bijeenkomst: Stationsstraat 22, Duffel
Prijs leden: €5,00
Prijs niet-leden: € 5,00
Type: Groepsbezoek


De Psychiatrische Instelling in Duffel  is nu  een modern en eigentijds verzorgingstehuis maar  kent een eeuwenoude geschiedenis.
Haar oorsprong ligt in het  begijnhof van het Nederlandse Oisterwijk dat in 1652 naar Duffel verhuisde onder de naam  Het Convent
van Betlehem. Vanaf 1680 hebben ze hun vaste stek tegenover de Sint Martinuskerk.
Behalve het verzorgen van zieken en  het verstrekken van onderwijs voor meisjes werd in 1790 gestart met de verpleging van
geesteszieke vrouwen.
Vanaf 1871 kreeg Het Convent ook nieuwe statuten en werden de begijnen kloosterlingen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden de gebouwen vrijwel volledig verwoest  maar onmiddelijk  na 1918 werd gestart met de
heropbouw van het klooster.
Groei en uitbreiding zorgden er voor dat  klooster, kliniek en de psychiatrie in een eeuw tijd eigen gebouwen en terreinen kregen.
De Psychiatrische  Instelling zoals we ze nu kennen is verspreid over een park met verscheidenen gebouwen en paviljoenen waarin
een tiental kunstwerken  kunnen bezocht worden.

We komen voor ons bezoek samen  aan de receptie UPC ,Stationsstraat 22 in Duffel.
Om 13u30 worden we daar ontvangen en krijgen we een presentatie over het ziekenhuis.
Daarna brengen we een bezoek aan de afdeling Opname waar we ontvangen worden door de hoofdverantwoordelijke Rudi De Raet.
Het bezoek eindigt  omstreeks 15u30. 


Praktisch:


Inschrijven bij Viviane Mampaey of e-mail  Duffel@vtbkultuur.be of  tel.  015/ 32 30 02 of GSM  0486/ 63 65 05
De inschrijving is pas definitief na betaling op bankrekening van vtbKultuur Duffel BE59 9799 1612 8326

<
>
x