vtbkultuur Blankenberge

Blankenberge

100 jaar VOS

100 jaar VOS of de lange tocht van het IJzerfront naar het Vlaamse Zelbestuur, lezing door Guido Moons

 

Datum: 07/11/2019
Uur: 20:00
Uur van samenkomst: 19:45
Plaats: Aula Bib
Adres: Onderwijsstraat , 8370 Blankenberge
Prijs leden: 3€
Prijs niet-leden: 5€
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Reportage of lezing

 

VOS werd opgericht in 1919 door Vlaamsgezinde IJzerfrontsoldaten met hun idealen: Nooit meer Oorlog – Godsvrede – Zelfbestuur
Erkend als sociaal-culturele vereniging voor volwassenenwerk in 2000, profileert VOS zich als Vlaamse Vredesvereniging

 

Wat mag u die avond verwachten?
Dit jaar bestaat het Verbond VOS (Vlaamse Oudstrijders) precies 100 jaar. VOS heeft haar wortels in de Frontbeweging. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden achter het IJzerfront de kiemen gelegd voor elementair Vlaams recht. Het is het bewogen verhaal van een generatie die niet enkel het rauwe en onmenselijke oorlogsgeweld van de eerste wereldbrand heeft overleefd maar die bovendien mee de fundamenten heeft gelegd voor een verdere Vlaamse ontvoogding. Een ontvoogding op politiek, cultureel en sociaal-economisch vlak. Maar tevens een vergeten verhaal! Met deze lezing wil de spreker bewust de focus richten op die Frontbeweging, een totaal onterecht vergeten en weggemoffeld stuk geschiedenis van Vlaanderen, die er net voor zorgde dat vanaf 1918 de definitieve stap zetten naar wat men de moderne Vlaamse Beweging noemt, van taalbeweging naar politieke strijdbeweging.

Wie is de spreker? 

GUIDO MOONS - Guido Moons werd geboren te Gent op 3 maart 1954. Hij behaalde in 1976 het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Hij was lesgever in het BSO (Bijzonder Secundair Onderwijs) waar hij zorg had over autistische jongeren tussen 13 en 25 jaar.

In Moerbeke kwam hij in contact met dichter Anton Van Wilderode, van wie hij een aantal jaren ook vaste begeleider was. Via de kinderen Coupé - de echte naam van Van Wilderode - kwam hij in contact met het Taal Aktie Komitee (TAK) waarvoor hij sinds 1980 mee de amnestiegedachte uitdroeg. Eind 1986 werd hij hoofdverantwoordelijke en tot 1995 was hij woordvoerder. Eind 1995 nam hij ontslag bij het TAK. Na 1995 engageerde hij zich in het 'Aktiecomité Vlaanderen 90'.

In 1992 sloot hij met de toenmalige voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) Peter De Roover een samenwerkingsakkoord. Moons werd in 1995 eerst ondervoorzitter en later, van mei 2000, voorzitter van de VVB tot oktober 2004. Een functie die hij in 2010 opnieuw opnam voor drie jaar.

Na het vertrek uit de VVB van Jan Jambon naar de partijpolitiek was hij ook een tijd politiek secretaris. Binnen de VVB was hij ook actief als voorzitter van de Werkgroep BHV, een samenwerkingsverband tussen TAK, het Halle-Vilvoorde Komitee en de VVB.  

Hij was ook actief lid van het IJzerbedevaartcomité en ontving in 1990 de 'Leeuwenpenning' van het Davidsfonds Sint-Niklaas. Op 8 december 2013 ontving hij de jaarlijkse Flor Grammensprijs. Die wordt volgens de statuten van het Flor Grammensfonds 'uitgereikt aan hen die in de geest van de onbaatzuchtige actie van Flor Grammens, de Vlaamse ontvoogding en het Vlaamse bewustzijn bevorderen'. In 2014 ontving hij te Lochristi van de dr. Jozef Goossenaertskring de allereerste Alfons De Schepperprijs.  

Hij wordt geroemd als een bevlogen redenaar en voordrachtgever. Zijn motto ‘Nie Pleuje’ werd door menig Vlaams Beweger overgenomen maar geldt tot nader order in de eerst plaats nog altijd voor duivel-doet-al Guido. Zijn pensionering was geenszins het sein om op de lauweren te gaan rusten want sindsdien ontpopte Guido zich tot drijvende kracht achter diverse initiatieven zoals de herdenkingen in het raam van 100 jaar Grote Oorlog en twee jaar geleden nog de cd ‘Rebelse Liederen’  

 

 

 

 

<
>
x