vtbkultuur Blankenberge

Blankenberge

Geschiedenis

 

Blankenbergse verenigingen in de kijker

Onze stad telt heel wat goedwerkende verenigingen. Alleen reeds bij de Cultuurraad zijn er bijna vijftig aangesloten organisaties. Sommige van deze cultuurorganisaties zijn goed gekend, anderen misschien iets minder. “Blankenberge-online” de meest bekeken website over Blankenberge heeft dan ook het idee opgevat om elke maand één of meer verenigingen 'in the picture' te plaatsen.

Dit heeft meer dan één doel:

  • Het is wellicht nuttig om te weten wat elke vereniging doet
  • Elke vereniging kan zich op deze wijze profileren
  • En misschien zijn er mensen die zich geroepen voelen om actief te worden in één van de cultuurorganisaties bv. zangkoor, toneel, schaken, verzamelaars, enz...

In januari 2012 was de Blankenbergse afdeling van vtbKultuur aan de beurt.

Voorzitter van de Cultuurraad, Enzo Farina,
ontmoet de Blankenbergse afdeling van vtbKultuur.


Rita Van Stalle is niet alleen voorzitter en vooral 'La Passionaria' van de culturele vereniging 'vtbKultuur' maar is ook een ijverig bestuurslid binnen de Cultuurraad van Blankenberge. Jaak Schaeverbeke is niet alleen de oud-voorzitter van vtbKultuur, maar blijft een beetje de 'Don Corleone' van deze organisatie.

De man die nog graag aan de touwtjes trekt en alhoewel sinds 2002 ere-voorzitter, heeft hij nog altijd graag 'zijn zeg' binnen de organisatie. Met deze twee personen had Enzo Farina een boeiend gesprek over de vtbKultuur als vereniging, maar ook over het vlaams gevoel in Blankenberge, over de evolutie binnen het toerisme en het cultureel beleven. En het weze meteen gezegd: beide personen zijn het niet altijd eens over de radicalisering binnen de Vlaamse ontvoogdingsstrijd.

De geschiedenis

vtbKultuur (met vtb in kleine letters en een hoofdletter voor de K van Kultuur, onderlijnt Rita Van Stalle) is in Blankenberge opgericht in 1926, nog niet als vtbKultuur maar wel als een afdeling van VAB-VTB. Dat betekent dat deze vereniging intussen een flinke 86-er is maar nog altijd springlevend.

VAB staat voor Vlaamse Automobilisten Bond en VTB voor Vlaamse Toeristenbond, de moederorganisatie waarvan Blankenberge een lokale afdeling is. Heel vlug had de vereniging in die tijd 160 aangesloten leden. Het accent van de werking toen lag voornamelijk in het organiseren van 'letterkundige, muzikale of toeristische folklore-avonden' die dan doorgingen in het hotel Excelsior op de Blankenbergse zeedijk.

Zoals alle verenigingen kende ook de Blankenbergse VAB-VTB een periode van ups en downs. In 1955 nam de Blankenbergse advokaat Raoul De Pauw het roer in handen en werd nieuw leven in de verening geblazen. In 1957 kwam Jaak Schaeverbeke het bestuur vervoegen en meteen had VAB-VTB een super dynamisch duo aan de leiding van de vereniging. Jaak vertelt met de glimlach hoe hij uitnodigingen ronddroeg met de fiets... tot de verste boerderijen in Meetkerke, Houthave... en de verste buitenwijken van Blankenberge.

Het werd een periode waarin grootse culturele manifestaties in Blankenberge werden georganiseerd Om er maar enkele op te noemen: 'De Berchtesgadener Trachtengruppe', de beroemde gitarist Rafaël Fernandez met flamencodanseres Gloria Montijo, de 'Schwarzwälder Passion', een flamenco-avond met de troep van Nino de Flandes, de première van de film over 'Vincent Van Gogh' met Renaat Van Dessel en een optreden van Bob Davidse, ofte Nonkel Bob, waarbij meer dan 600 aanwezigen enthousiast het toenmalige casino overspoelden.

In een latere periode werd meer thematisch gewerkt. Het accent verlegde zich binnen de werking. Minder voordrachten en grootse manifestaties, maar wel meer aandacht voor streekverkenning te voet of per fiets... en zelfs vandaag is dat nog het handelsmerk van deze culturele organisatie gebleven.

Heel merkwaardig is ook dat Jaak Schaeverbeke mee aan de basis lag in 1968 van de oprichting van de Blankenbergse Culturele Raad. Eén van de doelstellingen van de Cultuurraad toen was het meer laten samenwerken van alle culturele verenigingen in Blankenberge. Onder de hoed van VAB-VTB werden ook meerdere onderafdelingen opgericht die langzaam aan een eigen leven zijn gaan leiden en vandaag genieten van een verregaande autonomie zoals de fotoclub Blandia, de Vlaamse Vereniging voor Watersport, ...

In 2002 besloot Jaak Schaeverbeke een stap opzij te zetten. Hij werd ere-voorzitter en huidig voorzitter Rita Van Stalle nam het roer over. Van meetaf aan slaagde 'bezige bij' Rita Van Stalle erin om haar stempel te drukken op de VAB-VTB-vereniging. In 2008 rondde Rita Van Stalle een moderniseringsronde af met een nieuwe look voor de culturele organisatie. VAB-VTB werd omgedoopt tot vtbKultuur. Er kwam een heus nieuw logo dat een jonge, eigentijdse en moderne aanblik moest geven.

Hoe sterk Vlaams ?

Jaak Schaeverbeke wil meteen een misverstand uit de weg ruimen...

"Vroeger was voor een buitenstaander niet duidelijk wat wij uitvoerden. Sommigen verbonden ons aan een pechverhelpingsdienst... anderen dachten dat wij een verzekeringskantoor waren. Maar met die naamsverandering is alles veel duidelijker geworden. Wij maken deel uit van een grote culturele organisatie en onze werking is toeristisch en cultureel. Je kan ons vergelijken met het Willemsfonds, Davidsfonds of Vermeylenfonds..."

Meteen voegt Rita Van Stalle eraan toe...

"Wij zijn a-politiek, wel Vlaamsvoelend maar we leunen niet aan bij één of andere politieke partij." Maar na enig aandringen geven de twee verantwoordelijken toch toe dat VAB-VTB in het verleden dicht bij de CVP stond, maar vandaag wellicht meer aanleunt bij de N-VA.

En als je het over de politieke boeg gooit, overstelpen beide gesprekspartners je meteen met een waterval van statements waarbij Rita Van Stalle veel radicaler is dan Jaak Schaeverbeke. Het vuur van het jonger zijn ? Rita Van Stalle heeft het bijvoorbeeld niet voor de officiële vlaamse vlag met de rode klauwen van de Vlaamse Leeuw. "Dat is een Jeannetteleeuw met gelakte nagels" zegt ze.

En voegt Jaak Van Schaeverbeke eraan toe: "Ik heb zelfs een waalse karikatuur gezien met een vlaamse leeuw met een uier... waaruit de Walen nog meer geld kunnen trekken."

Beiden, Rita en Jaak, zijn het niet eens hoever de vlaamse strijd moet gaan. Rita Van Stalle is voor een onafhankelijk Vlaanderen, Jaak Schaeverbeke vindt dat een brug te ver. Rita verwijst meteen naar Tjechië en Slovakije die het na hun splitsing zowel economisch, sociaal als cultureel toch goed doen. Jaak kijkt eerder naar andere voorbeelden zoals Catalonië, Corsika, Bretagne, Schotland, Wales... waar elke regio een onafhankelijkheid nastreeft binnen het groter geheel.

En toch willen beide verantwoordelijken zich niet uitspreken voor één of andere politieke partij. Rita Van Stalle: "Ik ben door verschillende politieke partijen gevraagd geweest om op hun lijst te staan voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb altijd heel bewust de boot afgehouden want ik wil vtbKultuur een politiek neutrale koers laten varen."

En Jaak Schaeverbeke voegt eraan toe: "Tja, een oud-voorzitter van VAB-VTB zei ooit eens dat een afdelingsvoorzitter wel mee mag opstappen in een betoging tussen de mensen, maar nooit op de eerste rij! Je mag je eigen mening hebben, maar als verantwoordelijke ga je niet zichtbaar op de barricade gaan staan."

Maar de dualiteit tussen de twee mensen gaat boeiend verder. Op de vraag of ze dichter staan bij de Ijzerbedevaart dan wel de Ijzerwake zijn ze het niet eens met mekaar en volgt er een passionele discussie. Voor de ene is de vredesgedachte en de hulde aan de vlaamse soldaten erg belangrijk, voor de andere is een radicalisering een meer doorslaggevend argument.

Cultuurorganisatie

Zowel Rita Van Stalle als Jaak Schaeverbeke vinden de werking van de Blankenbergse vbtKultuur echter hun prioriteit. En ze staan aan het hoofd van één van de grootste zoniet 'de' grootste culturele ledenorganisatie van Blankenberge. Vandaag telt deze vereniging niet minder dan 677 aangesloten en betalende gezinnen. Daarenboven kan vtbKultuur nog rekenen op een honderdtal sympathisanten die regelmatig aan de activiteiten deelnemen.

En voegt Rita Van Stalle eraan toe: "Ons bestuur bestaat uit een heel kleine kern. Slechts vijf bestuursleden, maar die hangen goed aan mekaar en zijn stuk voor stuk echte werkers." En meteen gooit ze een dikke pluim naar de penningmeester Magda Dewit die blijkbaar zorgt dat alles in goede banen blijft.

Natuurlijk profiteert de vereniging van het feit dat elk aangesloten lid bij VAB-VTB automatisch lid is van de plaatselijke vtbKultuur-afdeling. Dat maakt dat naast de 677 aangesloten gezinnen uit Blankenberge, er ook nog 552 gezinnen uit Wenduine-De Haan en 111 gezinnen uit Zuienkerke kunnen deelnemen aan de activiteiten van vtbKultuur-Blankenberge.

De werking is geëvolueerd zegt Jaak Schaeverbeke: "Vroeger lag het accent op het toerisme. We pikten in op de reizen die VAB-VTB op Vlaams niveau organiseerde en Blankenberge stapte mee in de organisatie. De groepsreizen van VAB-VTB zijn misschien niet de goedkoopste maar zeker wel de meest verzorgde. Kwalitatief altijd top. En waar je ook naartoe trok... altijd was er een Vlaamse gids mee op reis. Een tweede accent was de pechverhelping van VAB-VTB Een derde aandachtspunt was de ledenwerving en tenslotte was cultuurbeleving een vierde werkingspunt."

Rita Van Stalle: "Vandaag liggen de accenten van onze werking inderdaad wat anders. Vandaag zijn we meer een toeristisch-culturele organisatie. We proberen onze eigen cultuur meer kenbaar te maken. We laten ook vreemde culturen aan bod komen want mensen reizen nu verder en soms langer en via onze voordrachten, films... kunnen ze inschatten waar ze terecht zullen komen of wat die vreemde culturen kunnen aanbieden. Toch accentueren we meer de ons omringende landen en minder de verre bestemmingen. We denken dat meer mensen ook dichterbij nog veel dingen kunnen ontdekken."

Maar zoals elke vereniging kampt ook vtbKultuur met problemen. De opkomst voor de voordrachten slinkt. Jonge mensen vinden moeilijker de weg naar de structuur van de vereniging.

Rita Van Stalle zegt hierover: "We moeten ons goed beraden. Het lijkt wenselijk ons te focussen op nieuwe materies. Zoeken wat de mensen bezighoudt, zoeken wat nu in de belangstelling staat. Maar ook durven vernieuwen.

We hebben een aantal van onze voordrachten verplaatst van 's avonds naar de namiddag. Waarom ? Wel, we bemerkten dat een deel van ons publiek s'avonds niet meer buitenkomt. De een volgt zijn soap op de televisie, de ander zit liever lui in zijn zetel dicht bij de verwarming, de andere heeft schrik om 's avonds buiten te komen... en onze namiddag-voordrachten trekken weer volk... weliswaar een iets ouder publiek."


En voegt Rita eraan toe: "En misschien moeten we eens overwegen om samen te werken met andere organisaties. Ik zie persoonlijk een goede samenwerking met het Davidsfonds best haalbaar. We hebben dezelfde doelstellingen en onze methodiek is niet zoveel verschillend."

En voegt Jaak eraan toe: "Misschen moeten we terug naar de bron... en minstens één keer per jaar een activiteit organiseren in het kader van de pechverhelping of iets rond de auto."

En luidop mijmert de ere-voorzitter: "Misschien eens op de parking van Delhaize een activiteit met de wegenwachters van VAB-VTB, of iets rond een slipcursus..."

Meteen keert Jaak Schaeverbeke terug naar de alledaagse werking en volgt er een kritische noot:

"Een probleem is soms de planning van de activiteiten. Er zou beslist een betere planning moeten komen van de culturele activiteiten. En ik wijs een beetje met de vinger naar de stadsprogrammatie.

Onze activiteiten zijn meer dan een jaar op voorhand gekend bij de stad. We doen ons best om goede evenementen te plannen. Maar dan gebeurt het soms dat wij een activiteit hebben in de Roeschaertzaal zoals b.v. een filmavond en we moeten opbotsen tegen een grootse activiteit binnen het cultuurabonnement. Dan zie je het cultureel onevenwicht ook bij de opkomst.

Waarom plant de stad een activiteit precies op een avond en op dezelfde plaats waar een culturele organisatie reeds lang zelf iets organiseert ? Ofwel moet de stad haar eigen agenda vroeger bekendmaken zodat wij rekening kunnen houden met deze cultuurprogrammatie ofwel moet de stad rekening houden met de agenda van de culturele verenigingen. En geloof me... er zijn nog organisaties die hetzelfde denken!"


Toemaatje

En natuurlijk hebben we nog recht op een paar leuke uitsmijters. Eén van de plezierige herinneringen is een 11-juli-viering die vtbKultuur organiseerde... in de tuin van Rita Van Stalle. Het moet beslist leuk geweest zijn...

"We hadden een tent gehuurd, er was een barbecue die we zelf organiseerden, er was muziek van Amandus Adam, ...en we hebben goed gegeten, goed gezongen en ...goed gedronken."

En een memorabele avond was ook een Oostenrijkse folklore-avond ergens in een hotel in Salzkammergut.

"Het was een avond met jodelen, shuplatterdans, ...en de groep Vlamingen vulde bijna de ganse zaal. Maar de presentatie was in een lokaal Oostenrijks-Duits dat geen één van onze Vlamingen begreep. Niemand wist wanneer de Oostenrijkse presentator een mop vertelde of wanneer ze moesten applaudisseren... tot één van onze leden zei," "Maar ik versta die presentator wel... en ik zal jullie helpen. Als ik één vinger in de lucht steek moet je in de handen klappen, bij twee vingers klappen jullie in de handen én lachen een beetje en bij drie vingers moet je luidop schaterlachen." "En wat toen gebeurde kon zelfs de Amerikaanse komiek Danny Kay nooit bereiken... op het bevel van de vinger van die vlaming begin het publiek 'spontaan' te klappen of te lachen... tot iedereen begreep dat die bewuste man eigenlijk iedereen in het ootje had genomen en er een eigen show van had gemaakt!"

Zo zie je maar dat binnen vtbKultuur nog echt iets te rapen valt...

Wie belangstelling heeft voor deze vereniging of wie de werkingsbrochure 2012 wenst te bekomen met alle activiteiten van vtbKultuur, kan zich wenden tot:

 © Enzo Farina - 01/01/2012
"copyright en contact Blankenberge-Online"

 

<
>
x