vtbkultuur Brussel Anderlecht

Brussel Anderlecht

Poëziewedstrijd (inschrijving tot 9 april) UITGESTELD

Poëziewedstrijd: 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

 

 

Datum: 09/04/2020
Uur: 11:00
Deuren open: 19.45 uur
Plaats: "Spiegelzaal" in De Markten
Adres: Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Plaats van bijeenkomst: Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Prijs leden: 6
Prijs niet-leden: 6
Thema: Literatuur
Type: Wedstrijd/zoektocht/quiz

Poëziewedstrijd Vlaamse Club Brussel 2020

Wedstrijdreglement

Art.1: Organisatie

De Vlaamse Club voor kunst, wetenschap en letteren organiseert een Poëziewedstrijd waarbij het thema vrij is.

Art.2: Aard van het werk

Elk Nederlandstalig gedicht op A4-formaat en niet langer dan één bladzijde komt in aanmerking.

Art.3: Deelnemingsvoorwaarden

 1. Scholieren van de 3e graad kunnen deelnemen.

 2. Deelnemen kan enkel door te mailen naar info@vlaamseclubbrussel.be

  De inzending moet bestaan uit de volgende gegevens :
  * naam
  pseudoniem geboortedatum adres telefoonnummer e-mailadres

  * bijlage 1 met gedicht 1
  * eventueel bijlage 2 met gedicht 2
  Op elk gedicht moet het pseudoniem vermeld worden.

 3. Elke deelnemer mag één of twee gedichten indienen.

 4. Deelnemende gedichten mogen niet eerder gepubliceerd zijn, noch op

  het internet noch in gedrukte vorm. De gedichten mogen niet

  bekroond, geselecteerd of genomineerd zijn in andere wedstrijden.

 5. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de inzender zich

  akkoord met het wedstrijdreglement.

 6. De gedichten dienen ons uiterlijk op 9 april 2020 te worden

  toegestuurd.

Art.4: Prijzen

 1. De eerste prijs bedraagt 1.000 , de tweede prijs 600 en de derde

  prijs 400 . De winnaars van de vierde tot en met de tiende prijs ontvangen een eervolle vermelding. De laureaten worden persoonlijk verwittigd. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de proclamatie.

 2. De prijzen worden niet toegekend indien de jury van oordeel is dat geen enkel van de ingezonden gedichten hiervoor in aanmerking komt. Prijzen of eervolle vermeldingen worden evenmin toegekend aan winnaars die niet aanwezig zijn op de prijsuitreiking, behalve in geval van onmacht.

 3. De Proclamatie vindt plaats op zaterdag 9 mei 2020 om 11 uur in de Spiegelzaal van De Markten, Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel.

 4. De winnende en genomineerde gedichten zullen gepubliceerd worden. De publicatie zal worden voorgesteld tijdens de opening van de

tentoonstelling in het AMVB, Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel, Arduinkaai 28, 1000 Brussel :
“200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel”

Art.5 Betwistingen

 1. Over de beslissingen van de jury en de uitslag is geen discussie of

  briefwisseling mogelijk.

 2. Deelnemers die plagiaat plegen, die onder meerdere namen inschrijven

  of zich op een of andere manier aan fraude schuldig maken, worden uitgesloten.

  Meer inlichtingen bij de voorzitter:

  Walter De Decker

  walterdedecker@telenet.be

  0472 85 98 57

  www.vlaamseclubbrussel.be

 

 

 

 

Prijsuitreiking Poëziewedstrijd

 

“200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel”.

 

Met deelname van Davidsfonds,  Willemsfonds, VTB kultuur Anderlecht/Molenbeek.

I.s.m. De Vlaamse Club

 Je begrijpt al veel Nederlands en je kan ook al iets vertellen. Je maakt soms nog fouten of je hebt wat hulp nodig.

 

 

<
>
x