vtbkultuur Brussel Anderlecht

Brussel Anderlecht

Lezingen op maandag in de Markten “Grensoverschrijdende solidariteit in Europa: is ze nodig? Is ze haalbaar?” Frank Vandenbroucke,

“Grensoverschrijdende solidariteit in Europa: is ze nodig? Is ze haalbaar?” Frank Vandenbroucke, hoogleraar Universiteit Amsterdam.

Datum: 18/03/2019
Uur: 20:00
Uur van samenkomst: 19.45
Deuren open: 19.30
Plaats: "Spiegelzaal" in De Markten
Adres: Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Plaats van bijeenkomst: Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Prijs leden: 6€
Prijs niet-leden: 6€
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Reportage of lezing

“Grensoverschrijdende solidariteit in Europa: is ze nodig? Is ze haalbaar?” Frank Vandenbroucke, hoogleraar Universiteit Amsterdam.


In de aanloop naar de Europese verkiezingen nodigt de Vlaamse Club Frank Vandenbroucke uit om te spreken over wat een sociaal Europa kan betekenen voor de burger.
Enerzijds pleiten veel argumenten voor een versterking van solidariteitsmechanismen in de Europese Unie, met name om de Muntunie te versterken.
Anderzijds kijkt de Europese bevolking er niet voor gewonnen om solidariteit uit te bouwen boven het vertrouwde niveau van de eigen nationale welvaartsstaten. Maar is dat laatste wel zo? En welke vorm van Europese solidariteit zou precies nodig zijn?


Deze lezingen zijn een organisatie van de Vlaamse Club voor Kunst, Wetenschap en Letteren i.s.m. vtbKultuur Anderlecht-Molenbeek.

<
>
x