vtbkultuur Affligem

Affligem

Word lid van vtbKultuur

Bij vtbKultuur kan je lid worden op volgende wijze

Lidmaatschap aan 10 euro

  • ben je met heel je gezin een jaar lang lid van vtbKultuur
  • krijg je korting op alle vtbKultuur-activiteiten
  • ontvang je onze periodieke e-nieuwsbrieven

Je kan lid worden via één van onze vtbKultuur-afdelingen. Je krijgt een betalingsuitnodiging en nadat we je lidgeld ontvangen hebben, sturen we je lidkaart op. Die is geldig tot het einde van het jaar. Je krijgt dan automatisch een uitnodiging tot hernieuwing van je vtbKultuur-pas. 

Wie lid is van VAB is automatisch lid van vtbKultuur.

Maandelijkse Nieuwsbrief

vtbKultuur Affligem geeft maandelijks een eigen nieuwsbrief uit. De leden waarvan wij het e-mailadres bezitten ontvangen dit blad automatisch in hun mailbox.  

Bezit je geen mailadres en heb je de bijdrage van 10 euro betaald, dan kan je op aanvraag de Nieuwsbrief met gewone post ontvangen.  

Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij André op tel. 053/66.22.00 of gsm 0472/38.29.98 of bij Ludo op gsm. 0485/86.85.06 of per mail op affligem@vtbkultuur.be

Het lidmaatschap van 10 euro kan op onze bankrekening  BE38 0016 5572 9372 gestort worden. 

Het Bestuur.

(André en Ghislaine, Ludo, Arnout en Marie-José, Ferdinand en Godelieve)

 

 

<
>
x