vtbkultuur Affligem

Affligem

Van Eyck, Bruegel en Rubens in perspectief door Prisca Valkeneers

Voordracht door Prisca Valkeneers

Datum: 22/10/2018 tot 01/01/1970
Uur: 20:00
Uur van samenkomst: 19:45
Deuren open: 19:30
Plaats: Gildenhuis Hekelgem
Adres: Kerkstraat 82, 1790 Affligem
Plaats van bijeenkomst: Gildenhuis
Prijs leden: 6
Prijs niet-leden: 6
Thema: Geschiedenis en erfgoed
Type: Reportage of lezing

Van Eyck, Bruegel en Rubens in perspectief

Voordracht door Prisca Valkeneers

Maandag 22 oktober 2018 om 20 uur

Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem

In 2018 richt vtbKultuur de schijnwerpers op de ‘Vlaamse meesters’. Meer dan 250 jaar lang, van de 15e tot ver in de 17e eeuw, waren de Vlaamse kunstenaars toonaangevende meesters in de ‘Schone Kunsten’. Ze werden alom geprezen voor hun vakmanschap, creativiteit en innovaties. Vroeger werd het onderscheid tussen ambachtsman en kunstenaar nauwelijks gemaakt. Kunstenaars moesten een parcours doorlopen via de opleiding in het atelier, eerst als leerling, dan als gezel en konden tenslotte zelfstandig meester worden. Kunst werd ook meestal in opdracht vervaardigd. Nu vandaag heeft de kunstenaar een wat bijzonder aura gekregen. En uiteraard zijn de Vlaamse Meesters belangrijk erfgoed. Uit drie eeuwen Vlaamse bodem ontsproten drie grote kunstenaars die de canon van de kunstgeschiedenis zouden bepalen.

Laat in de Middeleeuwen tussen 1385 en 1390 wordt Jan Van Eyck geboren. Waar hij precies het licht ziet is niet met zekerheid bekend. De familienaam “Van Eyck” zou verwijzen naar Maaseik. Jan Van Eyck is een onvervalste innovator en kan beschouwd worden als de geestelijke vader van de olieverfschilderkunst. Hij beweegt zich als hofschilder en diplomaat in de hoogste kringen. In 1433 vestigde hij zich in Brugge waar hij, samen met zijn broer, zijn bekendste werk ‘de aanbidding van het Lam Gods’ schilderde, te zien in de Sint-Baafskathedraal te Gent. Hij behoort tot de school van de Vlaamse Primitieven.

Pieter Bruegel de Oude wordt rond 1525-1530 geboren. Het grootste gedeelte van zijn leven bracht hij door in Antwerpen. Maar zowel Brussel als Antwerpen kunnen de titel van Bruegelstad claimen. Hij woonde en werkte in beide steden en vooral het Pajottenland, met zijn glooiende landschappen, was als humus voor zijn schilderijen. Vele elementen uit die streek zijn duidelijk te herkennen in zijn werken uit die periode zoals het kerkje van Sint-Anna-Pede als achtergrond voor de ‘Parabel van de Blinden’. Tijdens zijn reizen door de Alpen geeft Bruegel zijn ogen de kost. Ook de berglandschappen en vergezichten vormen de inspiratie voor zijn schilderijen. Bruegel is ongetwijfeld de meest volledige landschapsschilder van zijn tijd; niemand anders schilderde de natuur in de loop van de seizoenen zo natuurlijk, krachtig,  precies en veelzijdig.

Hij wordt in de literatuur soms de ‘Boeren-Bruegel genoemd, maar zijn oeuvre bestond uit meer dan de ‘Boerenbruiloft’. Hij was een wereldburger en een schrandere observator. Zowat elk schilderij openbaart een volstrekt ander gebeuren en is een ‘wereld’ op zich. 2019 wordt een Bruegeljaar vol activiteiten en beweging. Onze landschapsschilder is dan 450 jaar overleden en zal nationaal en internationaal in de kijker staan.

En zoals jullie al konden lezen in een vorige Klavervier is 2018 het jaar van Peter Paul Rubens. Hij leefde van 1577 tot 1640. Zijn succesvolle carrière als kunstschilder in volle baroktijd was een prestatie van formaat. Deze Antwerpenaar werd de invloedrijkste 17e eeuwse kunstenaar in Noord-Europa. Hij was hofschilder van de machtigsten der aarde, ingeschakeld als diplomaat, en wordt zelfs verheven in de adelstand. Rubens was al bij leven een zeer welvarende kunstenaar. Hij is een absolute meester in het schilderen van complexe en monumentale religieuze composities en bezit een speciaal talent voor het schilderen van de naakte huid. Alle grote musea hebben werken van Rubens, maar Antwerpen is dé Rubensstad bij uitstek. ‘De Kindermoord van Bethlehem’ werd in 2002 voor 76 miljoen dollar geveild en behoort daarmee tot de duurste schilderijen ter wereld.

Hoe konden Van Eyck, Bruegel en Rubens zo gedijen en hoe staan ze in verband met elkaar? Op hun typisch eigen wijze analyseren ze de mens en het leven in detail. Prisca Valkeneers is freelance kunsthistorica in het brede culturele veld en verloor haar hart aan de Vlaamse Meesters. In deze lezing zal zij ons beslist weten te boeien over de verdiensten van deze drie grote namen en naast de contextuele inzichten worden ook hun kunstwerken onder de loep genomen.

 

In samenwerking met Davidsfonds en het Affligems Gemeentebestuur

Toegang: € 6

<
>
x