vtbkultuur Affligem

Affligem

De klimaatverandering in België en Europa door Erik Rombaut

Lezing gebracht door Ecoloog Erik Rombaut

Datum: 10/03/2020
Uur: 20:00
Uur van samenkomst: 19:45
Deuren open: 19:30
Plaats: Zaal Gildenhuis
Adres: Kerkstraat 82, 1790 AFFLIGEM
Plaats van bijeenkomst: Kerkstraat 82 1790 Affligem
Prijs leden: 0
Prijs niet-leden: 0
Thema: Natuur
Type: Reportage of lezing

Lezing: Klimaatverandering in België en Europa – een inleiding

Dinsdag 10 maart 2020: Gildenhuis, Kerkstraat 82 Hekelgem om 20 uur

Het milieu en de klimaatproblematiek komen regelmatig in het nieuws, van smeltende poolkappen over uitstervende diersoorten tot fijn stof. Er zijn nog tal van onzekerheden i.v.m. klimaatverandering. Twee hoofdlijnen komen altijd terug: “global warming” en “global dimming”. Beide problemen hebben wereldwijd gevolgen. Naast wereldgezondheidszorg en het voedselprobleem zijn milieuvervuiling, de atmosfeer en de klimaatopwarming onze aandacht waard. De gevolgen ervan dreigen uit de hand te lopen als we niet snel ingrijpen.  De klimaatmarsen maakten duidelijk dat jongeren zich terecht zorgen maken over de toekomst. Wetenschappers proberen de effecten op de volksgezondheid en op ecosystemen in te schatten. Politici volgen die inzichten erg schoorvoetend (Parijs 2015, Madrid 2019). Er zijn al maatregelen getroffen, maar niet voldoende. Het is van planetaire omvang en er moet gezocht worden naar globale oplossingen want de klimaatsverandering gaat gestaag door. Ten hoogste kan de snelheid waarmee ze zich voltrekt enigszins worden afgeremd door allerlei maatregelen à la Kyoto. Een ambitieus natuurbeleid is dringend nodig! Het gaat over ons eigen voortbestaan als mens. We staan niet buiten het probleem; we zijn de oorzaak, slachtoffer en oplossing tegelijkertijd.

Ecoloog Erik Rombaut brengt duidelijkheid aan de hand van een BBC-reportage en een toelichtende presentatie. Hij gaat in op de mogelijke gevolgen voor het Europese klimaat, de mogelijke effecten op de golfstroom en een aantal scenario’s over wat de klimaatswijziging betekent voor België op het vlak van temperaturen, neerslag en de zeespiegel. De meest recente stand van zaken volgens de Vlaamse milieumaatschappij en volgens het KMI worden daarbij gehanteerd.

Gratis toegang

In samenwerking met het Affligems Gemeentebestuur, de Milieuraad en Natuurpunt

<
>
x